Annons

Nya data stödjer KOL-riktlinjer

Tidig behandling av KOL med antikolinerga läkemedel får stöd i en ny analys som idag publiceras i den medicinska tidskriften Lancet.

28 aug 2009, kl 11:23
0

I våras kom Läkemedelsverket med nya behandlingsrekommendationer för KOL i vilka man tydligare rekommenderar underhållsbehandling med antikolinerga läkemedel redan när de första symtomen visar sig. En behandlingsstrategi som får stöd i den medicinska tidskriften Lancets temanummer om lungsjukdomen.

En uppföljning
av drygt 2000 patienter under fyra år med lindrig KOL visade att behandling med tiotropium tidigt i sjukdomsförloppet minskade försämringen av lungfunktionen och risken för exacerbationer, de försämringsperioder som ofta drabbar patienterna.
Analysen är en uppföljning av en subgrupp på 2739 patienter i den stora KOL-studien UPLIFT som publicerades i oktober förra året. UPLIFT-studien omfattade närmare 6000 patienter som under fyra år behandlats med tiotropium (Spiriva). Studien som sponsrats av företagen Boeringer Ingelheim och Pfizer visade att tiotropium tillsammans med gängse behandling bibehöll en förbättrad lungfunktion även om sjukdomens förlopp inte bromsades.

I Lancets specialnummer om Kroniskt obstruktiv lungsjukdom publiceras också de data som ligger till grund för Nycomeds ansökan om att få sitt nya anti-inflammatoriska läkemedel roflumilast (Daxas). Ansökan lämnades till EMEA i maj och kommer att vara behandlad under 2010. Roflumilast är en oralt administrerad fosfodiesteras typ 4-hämmare mot KOL, med antiinflammatorisk effekt.