Hem Taggar Tidigt

Tag: Tidigt

PD1-hämmare ges innan godkännande

Storbritannien tillåter användandet av cancermedicinen Keytruda innan EU godkänt behandlingen.
11 mar 2015, kl 11:32

Nya data stödjer KOL-riktlinjer

Tidig behandling av KOL med antikolinerga läkemedel får stöd i en ny analys som idag publiceras i den medicinska tidskriften Lancet.
28 aug 2009, kl 11:23