Ny deadline för e-recept som huvudregel

Ny deadline för e-recept som huvudregel

I maj nästa år blir elektronisk förskrivning huvudregel. Startdatumet har skjutits fram flera gånger.

14 sep 2021, kl 15:06
0

Annons

Den 10 maj 2022 blir elektronisk förskrivning av läkemedel huvudregel i Sverige. Det står klart sedan Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson beslutat att det är då som föreskriftsändringen ska börja gälla.

Elektronisk förskrivning på gång länge

Införandet av elektronisk förskrivning som huvudregel är en långdragen följetong. Startdatumet har flyttats fram ett flertal gånger.

Redan 2016 fick Läkemedelsverket och Socialstyrelsen regeringens uppdrag att utreda lagkrav på elektronisk förskrivning. Sedan de redovisade sitt uppdrag har förberedelser pågått.

I juli 2020 skulle Läkemedelsverket enligt den ursprungliga planen ha infört den nya regeln. Men pandemin kom i vägen och myndigheten mötte många invändningar mot valet av tidpunkt. Visserligen är 99 procent av alla recept redan elektroniska, men det finns fortfarande förskrivare som inte har tillgång till ett elektroniskt receptsystem, bland andra pensionerade förskrivare. Och för att E-hälsomyndigheten skulle hinna bli klar med en teknisk lösning för denna grupp satte Läkemedelsverket ett nytt startdatum under våren 2021.

Förskrivningskollen inte helt klar

Den tekniska lösning det handlar om är ett webbaserat förskrivningssystem, Förskrivningskollen, som E-hälsomyndigheten utvecklar. Förskrivningskollen ska bland annat fungera som en tillfällig lösning tills alla ordinarie vårdsystem, senast 1 maj 2023, är anslutna till den nya Nationella läkemedelslistan. Det ska också gå att skriva ut läkemedel via Förskrivningskollen för förskrivare som inte har tillgång till ett elektroniskt receptsystem.

Det visade sig dock att förskrivningsfunktionen inte hann bli klar till det nya startdatum Läkemedelsverket hade satt. Myndigheten flyttade därför fram ikraftträdandet ännu en gång, till 1 oktober i år. Men måste nu alltså flytta det en gång till. Detta eftersom fullversionen av Förskrivningskollen inte beräknas bli klar förrän i november.

Farmaceuter vill inte se fler förseningar

Att Läkemedelsverket väljer 10 maj nästa år som nytt datum beror enligt myndighetens utredning på att det ”behövs en övergångsperiod mellan det datum då Förskrivningskollen lanseras och ikraftträdandet av huvudregeln om elektronisk förskrivning”.

Den ändrade föreskriften med det nya datumet beräknas komma från trycket på torsdag och det är då som den officiellt börjar gälla.

När den senaste ändringen var ute på remiss hörde fackförbundet Sveriges farmaceuter till dem som svarade. Förbundet sade ja till ändringen men poängterade att den nya regeln om elektronisk förskrivning redan skjutits fram vid minst två tillfällen. ”Detta nya datum i föreskrifterna ska vara ett absolut slutdatum, utan möjlighet till ytterligare förskjutningar”, skriver Sveriges farmaceuter.