Annons
Ett steg närmare lag om e-recept

Ett steg närmare lag om e-recept

Läkemedelsverket har tillsammans med Socialstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka lagändringar som behövs för att införa e-recept som huvudregel vid all receptförskrivning. Både Läkarförbundet och Sveriges farmaceuter är positiva ? så länge all digital hantering går att lösa för alla patientgrupper.

28 okt 2016, kl 10:50
0

Annons
Emma spak.

Emma Spak Foto: Rickard Eriksson

Kristina Billberg Fritjofsson Foto: Lena Östman

Receptförskrivning bör hanteras elektroniskt för att öka säkerheten, anser Läkarförbundet. Några aspekter vill man dock försäkra sig om innan man välkomnar förändringen.

– Det måste finnas en lösning för hur läkare förskriver elektroniskt åt dem som saknar personnummer eller har skyddad identitet, säger Emma Spak, ansvarig för e-hälsa och läkemedelsfrågor på Läkarförbundet. Det är viktigt att de ska kunna förskrivas läkemedel på samma villkor som alla andra. Ett digitalt system måste fungera för alla patientgrupper.

Läkarförbundet vill dessutom se ett avgiftsfritt system för alla förskrivare.

– Om man ställer krav på elektronisk förskrivning, bör man tillhandahålla det verktyg som behövs, säger Emma Spak.

I uppdraget från regeringen ingår det att se över vilka situationer där undantag från en regel om elektroniska recept kommer att behövas. Vad det kan röra sig om vill man från socialdepartementet i nuläget inte uttala sig mer specifikt om, men säger att det exempelvis skulle kunna handla om stora IT-störningar.

Det är redan idag bara omkring två procent av alla recept som hämtas ut på öppenvårdsapotek med ett pappersrecept. Med pappersrecept är det svårare att se vad en patient har förskrivits och hämtat ut. Genom att all receptförskrivning ska ske elektroniskt hoppas sjukvårdsminister Gabriel Wikström att både medvetna och omedvetna fel kan undvikas, och därmed att patientsäkerheten kan förbättras.

Vad gäller skyddet av patienters integritet, menar man på socialdepartementet att det inte borde bli särskilt stor skillnad, eftersom så stor andel av alla receptförskrivningar redan idag sker elektroniskt.

Även fackförbundet Sveriges farmaceuter välkomnar steget från regeringen.

– Vi tycker det är väldigt positivt. Med pappersrecept finns alltid större möjligheter att fuska och förfalska recept, säger ordförande Kristina Billberg Fritjofsson.

Särskilt viktigt är det självklart när det handlar om kontrollvaror, det vill säga narkotiska preparat.

– Men det handlar också om att förenkla arbetet för våra medlemmar på apoteken. Pappersrecept tar mycket mer tid att hantera. Dessutom minskar risken för fel när ett manuellt moment, det vill säga registreringen, försvinner, säger hon.

Kristina Billberg Fritjofsson talar också om de patienter som inte vill finnas i några register, som alltid kommer med pappersrecept till apoteket. Det blir en utmaning hur man ska göra med den patientgruppen, konstaterar hon.

E-recept ingår också i arbetet för en nationell läkemedelslista, som bland annat Läkarförbundet efterfrågat en längre tid. Ett förslag väntas komma från regeringen före årsskiftet. Hittills har både Läkarförbundet och SKL ansett att införandet av en nationell läkemedelslista gått för långsamt.

– Det är otroligt viktigt att det inte blir några fler hinder på vägen nu, säger Emma Spak på Läkarförbundet.

Uppdraget som rör elekroniska recept ska redovisas för regeringen senast den 15 december 2017.