Annons
Högre risk för dödlig mässlingskomplikation

Högre risk för dödlig mässlingskomplikation

En hjärninflammation som kan uppkomma många år efter mässlingsinsjuknandet, och som alltid leder till döden, kan vara så vanlig som en på 600 för dem som fått mässling som spädbarn. Upptäckten pekar på den stora vikten av befolkningstäckande vaccination mot mässling.

31 okt 2016, kl 10:39
0

Annons

Subakut skleroserande panencefalit, SSPE, är ett tillstånd med inflammation i hela hjärnan. Det är en neurologisk sjukdom som alltid leder till döden.

Mässlingsviruset är extremt smittsamt och orsakar feber, snuva, utslag och halsont. I sällsynta fall sprider sig viruset till hjärnan, där det förblir i vilande form. År efter mässlingsinsjuknandet kan viruset reaktiveras, och då leda till SSPE och därmed döden. Forskare kan i dagsläget inte säga vad som orsakar att viruset reaktiveras.

Tidigare har man trott att risken för SSPE efter mässling var en på 100 000, men ny forskning visar att risken kan vara väsentligt högre. Studier i Tyskland på barn som fått mässling före fem års ålder, visade att risken för att få SSPE efter mässling var en på 1700 hos de barn som fått mässling innan de fyllt fem år. För de som fått mässling som spädbarn, innan de hunnit vaccineras, var risken ännu högre: en på 600.

De nya uppgifterna presenterades vid IDWeek2016, ett årligt möte för hälso- och sjukvårdspersonal inom infektionssjukdomar i USA. Resultatet visar hur viktigt det är att vaccinera sig – enda skyddet är vaccin. De amerikanska forskarna bakom studien varnar till och med sina landsmän för att resa till Europa, där mässling fortfarande finns på sina håll, med barn som inte ännu fått två doser mässlingsvaccin.

– Det är helt enkelt inte värt risken, säger James D Cherry, professor i barnmedicin och infektionssjukdomar vid University of California, och en av författarna till studien, i en kommentar till forskningspresentationen.

För att en hel befolkning ska skyddas mot mässling bör 95 procent av alla ha två doser vaccin. Då skyddas även de som av olika skäl inte kan vaccineras. Barn under ett år bör inte vaccineras mot mässling, eftersom de fortfarande bär antikroppar från modern, vilket gör vaccinet mindre effektivt. Men det innebär att barn under sitt första levnadsår är oskyddade. Personer med defekt immunsystem kan också få vara utan vaccin.

För att dessa individer, små barn och människor med sänkt immunförsvar, ska skyddas mot mässling, krävs att i princip alla i den övriga befolkningen är vaccinerade. Den nya vetskapen om hur hög risken är för SSPE efter mässling, visar ännu tydligare hur viktigt det är med en hög grad av vaccinering för att ge skydd åt alla individer i en befolkning.