Ny chans för läkemedelsskadade

Ett nittiotal svenskar som anmält att de skadats av läkemedlet Vioxx får sina fall omprövade.

14 maj 2009, kl 11:11
0

Annons

De väntar nu på besked om ersättning för sina skador. Vioxx-skandalen kulminerade 2004 med att tillverkaren Merck drog tillbaka läkemedlet från världsmarknaden efter larmen om att den orsakade hjärtinfarkt och slaganfall.

Sedan dess
har företaget betalat över 30 miljarder kronor i skadestånd till patienter över hela världen.
I Sverige har 158 personer ansökt om ersättning, 20 har fått det. Men sedan
Läkemedelsförsäkringen tagit fram nya kriterier för ersättning antas fler patienter få del av den. En förändring är att man sänkt tidsgränsen rejält. Tidigare krävdes det att man behandlats med Vioxx i minst ett och ett halvt år för att komma i fråga för ersättning. Nu räcker det med en månad