Annons

Journalistik kan fällas som reklam för läkemedel

Det kan betecknas som marknadsföring när en person på sin hemsida skriver om ett läkemedels behandlande och förebyggande egenskaper. Och är läkemedlet förbjudet kan det vara olovlig marknadsföring. Det menar EG-domstolen i ett nyligen avslutat fall.

13 maj 2009, kl 13:17
0

Annons

I Danmark är försäljning av medlet Hyben Total förbjudet sedan 1999, men tillåtet i till exempel Sverige. Medlet som innehåller nyponpulver påstås lindra smärta till följd av vissa typer av gikt och artros.

En dansk journalist som skrev om medlet på sin hemsida, dess påstådda verkan och att det gick att köpa hem från till exempel Sverige blev ett fall för EG-domstolen, efter att han nekat betala de böter som han ålagts av de danska myndigheterna för att ha ägnat sig åt förbjuden marknadsföring.
Journalisten hävdade att han som tredje part inte hade några ekonomiska intressen i produkten och att det därför inte kan betraktas som marknadsföring.

Men EG-domstolen
håller inte med.
Spridning av information om ett läkemedels behandlande och förebyggande egenskaper kan betraktas som marknadsföring, även om den som sprider den agerar på eget initiativ och står oberoende av företaget som säljer produkten anser domstolen. Domstolen anser också att en fällande dom kan vara rimlig, också utifrån yttrandefriheten, eftersom det är för att skydda folkhälsan som man i Danmark förbjudit produkten.
 
EG-domstolen bollar dock över beslutet till den nationella domstolen att avgöra om jornalisten gjort sig skyldig till otillåten marknadsföring.
Det beklagar advokaten Susie Ekstrand i en kommentar till den danska nyhetsbyrån Ritzau.
? Jag förmodar att det innebär att vi de närmaste månaderna och åren kommer att få fler liknande fall.