Nikotinmedel bör få kosta olika på landets apotek

Konkurrensverket anser inte att priset på nikotinmedel måste vara enhetligt på landets alla apotek när försäljningen nästa vår avmonopoliseras.

19 jun 2006, kl 12:31
0

Låt Apoteket utforma sin egen prisstrategi för nikotinmedlen. Det föreslår Konkurrensverket i sitt remissvar på utredningen om detaljhandeln med nikotinläkemedel.

Till skillnad mot utredaren Anders Lönnberg anser Konkurrensverket att Apoteket ska ha möjlighet att anpassa prissättningen till de förhållanden som kan gälla på lokala marknader. Om Apoteket inte får det kan det motverka en fungerande konkurrens menar verket.

Men man tillägger att en sådan förändring förutsätter att det skapas en garanti för att Apoteket inte subventionerar försäljningen med överskott från monopolförsäljningen.

I slutet av juni ska samtliga remissinstanser ha lämnat sina synpunkter på utredningen. Nästa vår ska, enligt regeringens planer, nikotinläkemedel också finnas att köpa i detaljhandeln.