Annons

?Nicorette är inget bantningsmedel?

Anmäld: Pfizer
Anmälare: IGM
Ärende: Nicorette
Ärendenr: W726
Utgång: Fälld
Avgift: 80 000 kr

27 sep 2005, kl 19:03
0

Pfizer marknadsför en variant av sitt nikotintuggummi, Nicorette Pepparmint, bland annat med reklamfilm och på en hemsida, www.nicorette.se. I reklamfilmen visas en kvinna som är orolig och föreställer sig att hon ska svälla upp och bli enormt fet när hon slutar röka. I reklamfilmen blir hon så stor att hon river ner provhytten i en klädaffär när hon försöker ta sig ut.

Informationsgranskningsmannen IGM ansåg att budskapet inte primärt var att Nicorette hjälper personer att sluta röka genom att lindra nikotinbegäret och eventuella abstinensbesvär, utan fungerar som ett slags bantningsmedel som kan minska viktuppgången när man slutar röka och ?hjälpa till att hålla formen?. Samma slags budskap finns på hemsidan. Detta budskap är dock inte förankrat i gällande produktresumé och måste anses vara en indikationsglidning. Därmed strider reklamen mot artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation, ansåg IGM. Dessutom förmedlas budskapet att den nya varianten av Nicorette har helt nya egenskaper än andra nikotinläkemedel. Eftersom det IGM veterligt inte finns sådana jämförande studier förmedlas en överdriven uppfattning och strider mot artikel
4 och 12.

Pfizer svarar att många rökare, särskilt kvinnor, oroar sig för att gå upp i vikt när de slutar röka och att det är vanligt att personer börjar röka igen efter att gått upp några extra kilon under rökstoppet. Den genomsnittliga viktuppgången är 2-4 kg och 80 procent av de som slutar röka går upp i vikt, även om den individuella variationen är stor. Nikotin höjer ämnesomsättningen och nikotinabstinens som leder till viktuppgång är kanske det svåraste att hantera, enligt Pfizer.

Företaget menar att det kan vara en viktig faktor att förmedla budskapet att Nicorette kan hjälpa till för att man ska behålla formen när man slutar röka. Pfizer anser inte att filmens budskap primärt är att tala bantning eller viktnedgång. Det kan inte råda tvivel om att reklamfilmens budskap är rökavvänjning, anser företaget. Pfizer hänvisar också till att produktresumén skriver att abrupt avbruten användning av tobak kan ge abstinensbesvär som kan ge bland annat ökad aptit och viktökning.

Kliniska studier har visat ett dos-svarsamband mellan nikotinersättning och viktkontroll. Enligt Pfizer gäller det oavsett beredningsform och företaget har ändrat texten på sin hemsida för att tillmötesgå kritiken att endast Nicorette Pepparmint skulle hjälpa till att hålla formen. Pfizers avsikt har varit att på ett humoristiskt vis visa att oron för viktuppgång i samband med rökstopp är överdriven och att det finns hjälp mot abstinensbesvären.

Men IGM vidhåller sin kritik och bedömer att marknadsföringen av Nicorette Pepparmint strider mot artikel 2, 4 och 12. Överträdelsen bedöms som medelsvår och Pfizer ådöms en IGM-avgift om 80 000 kronor.