Annons

Nice rekommenderar inte tiazider och betablockerare i kombination

Brittiska Nice går stick i stäv med många andra organisationer. Nice rekommenderar inte att allmänläkare rutinmässigt förskriver en kombination av betablockad och tiaziddiuretika till hypertoniker. Nice menar att kombinationen ökar risken för att patienterna utvecklar diabetes.

17 feb 2004, kl 16:51
0

Det har Nice kommit fram till i en utvärdering av sju hypertonistudier med 70 000 patienter. Professor James Mason vid University of Newcastle upon Tyne, som ledde utvärderingen, säger att risken är liten men mätbar.

? I studier med många patienter är det lätt att hitta olika samband, säger han till Läkemedelsvärlden.

? Om man tittar på 500 patienter som får kombinationen i ett år är det en extra patient som utvecklar diabetes i den gruppen jämfört med dem som inte får kombinationen.

Däremot menar Nice att patienter som redan står på behandling med betablockad och tiazider inte ska oroa sig. Men i väntan på de nya behandlingsriktlinjerna, ?Hypertension in primary care?, bör nya patienter som precis har diagnosticerats med hypertoni inte få denna behandling.

Klart i juni

Nice håller som bäst på med den sista utvärderingen av de nya riktlinjerna som beräknas vara helt klara i juni 2004. Som en del av detta arbete har Nice bett ledande medicinska experter att gå igenom vetenskapen kring de vanligen använda läkemedlen vid hypertoni.

? Människor som redan har haft en stroke eller hjärtinfarkt behöver inte oroa sig eftersom fördelarna klart överväger riskerna för dem, säger James Mason.

? Men för andra patienter är fördelen ganska liten och risken för diabetes är av samma storlek. Det finns andra läkemedel, fortsätter han.

James Mason menar att man kan starta på antingen tiazid eller betablockad och sen gå vidare till antingen ACE-hämmare eller AII-antagonist respektive kalciumantagonist.

? Det är enbart i tredje eller fjärde hand man ska kombinera tiazid och betablockad, eller skicka vidare patienten till en specialist, avslutar James Mason.

Beror av dos och preparat

Peter Nilsson är ledamot av Svenska Hypertonisällskapet och håller med om att risken existerar om man kombinerar dessa läkemedel som startterapi men att risken är liten.

? Det anknyter till en debatt vi haft i Sverige de senaste femton åren där framför allt Uppsalagruppen med Hans Lithell kunnat visa att metabola störningar och sänkt insulinkänslighet blir följden av behandling med dessa medel.

Själv tror Peter Nilsson att det är dos- och preparatberoende.

? Vissa riskpatienter, med fetma, nedsatt glukostolerans, och stark diabeteshereditet, bör inte ha denna kombinationbehandling, speciellt inte i höga doser som primärpreventiv hypertonibehandling.

Alternativ att föredra

Curt Furberg är professor vid Department of Public Health Sciences vid Wake Forest University i Nortc Carolina i USA. Han menar att andra alternativ kan vara att föredra vid okomplicerad hypertoni.

? Om kaliumnivån hålls normal under tiazidbehandling minskas eller förebyggs risken för utveckling av diabetes. Hos hypertoniker med ökad risk att utveckla diabetes kan man tidigt ge tillägg av kalium eller ett kaliumsparande diuretikum.

Han anser vidare att tillägg av ACE-hämmare motverkar de ofördelaktiga metabola effekterna av tiazider. Till exempel minskar tiazider kaliumnivån medan ACE-hämmare ökar den.

? Dessutom är kombinationen tiazid och ACE-hämmare mycket effektiv för att sänka blodtrycket. Om patienter med okomplicerad hypertoni inte kan kontrolleras med tiazid som monoterapi finns det således flera goda skäl att addera en ACE-hämmare i stället för en beta-blockerare hos patienter med ökad risk att utveckla diabetes, säger Curt Furberg till Läkemedelsvärlden.