Annons

Steroider ökade ej frakturrisk

En ny studie visar att långtidsanvändning av inhalerade steroider inte ökade risken för frakturer hos äldre personer vid rekommenderad dos.

18 feb 2004, kl 09:51
0

Annons

Det är känt att personer som använder orala steroider under lång tid får en ökad risk för frakturer. Nu har kanadensiska forskare visat att äldre patienter som använder inhalerade steroider i rekommenderad dos inte fick någon ökad risk för benbrott. Vid högre doser fanns det dock en ökad risk att bryta armen.
I studien identifierade forskarna 3326 nya lårbensbrott och 6298 armfrakturer under perioden. Åldern var i genomsnitt 81 år.
Det var ingen skillnad i antalet frakturer mellan de som använt respektive inte använt steroider. Andelen armfrakturer ökade dock med tolv procent för varje ökning av dosen med 1000 mikrogram.