Annons

Naturläkemedel på
Läkemedelsverkets hemsida

Produktresuméer och bipacksedlar för naturläkemedel finns nu publicerade på Läkemedelsverkets hemsida.

24 nov 2002, kl 00:00
0

Naturläkemedlens produktresuméer finns nu publicerade på Läkemedelsverkets hemsida.
Informationen som är tillverkarens officiella information har granskats och godkänts av Läkemedelsverket. Det är de texterna som ligger till grund för texterna i FASS och bipacksedlarna. Även bipacksedlarnas text finns publicerad på verkets hemsida.
– Idag när så många använder naturläkemedel är det viktigt att vårdpersonal kan få saklig information om vad det finns för fog för godkännandet, säger Per Claeson på Läkemedelsverket.
Produktresumén innehåller bland annat information om innehållsämne, indikation, dosering, interaktioner, kontraindikationer med mera.
Däremot finns idag ingen information om naturläkemedel i FASS eller FASS.se. Det har representanter för naturläkemedelsföretag kritiserat, bland annat i ett debattinlägg i Läkemedelsvärlden (11/02).