Årets Farmacevt utsedd

Sveriges Farmacevtförbund har till Årets Farmacevt 2002 utsett Per From, apotekare och vd för Astrazeneca AB i Sverige.

22 nov 2002, kl 20:05
0

Enligt ett pressmeddelande från Sveriges Farmacevtförbund har Per From under sin 35-åriga karriär varit trogen Astra-koncernen. Bland annat ansvarade han under ett antal år på 1990-talet för att från grunden bygga upp en forskningsenhet för Astra Pain Control i Kanada. Han är VD för Astrazeneca AB sedan 1999.

Utmärkelsen Årets Farmacevt tilldelas i Sverige verksam farmacevt, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället. Per From har under sin yrkeskarriär blivit en känd och respekterad företrädare för den svenska farmacin både i Sverige och utomlands och är ett gott föredöme för farmacevterna som yrkeskår.

Han har under lång tid aktivt värnat om svensk läkemedelsindustri och i många sammanhang lyft fram farmacevternas kompetens inom läkemedelsindustrin och -forskningen och därmed bidragit till att befästa farmacins roll i Sverige. Per From är därför en utmärkt mottagare av Årets Farmacevt.

Per From arbetade också under flera år i Farmacevtiska fakultetens linjenämnd för en utökad antagning till apotekarutbildningen då han ansåg att inte minst läkemedelsindustrin behövde öka sin rekrytering.