Annons

Lyckade resultat med vaccin mot livmoderhalscancer

Ett nytt HPV-16-vaccin minskar incidensen av HPV-16-infektion samt HPV-16-relaterad cervicalcancer enligt en studie i New England Journal of Medicine.

22 nov 2002, kl 16:41
0

Administration av tre vaccindoser under sex månader minskade förekomsten av HPV 16-infektioner och HPV 16-relaterade cellförändringar med 100 procent, enligt ett pressmeddelande från MSD som sponsrade studien.

Bland de kvinnor som ingick i kontrollgruppen utvecklade 3,8 procent HPV-infektion. I kontrollgruppen rapporterades även 9 fall av HPV-relaterade cellförändringar, vilket är förstadiet till livmoderhalscancer.

I pressmeddelande från MSD, säger docent Sven-Eric Olsson, verksamhetschef på kvinnokliniken vid Danderyds Sjukhus, samt koordinator för en av de svenska studierna med vaccinet:

? Ett vaccin som skyddar mot cellförändringar, som i sin tur kan ge upphov till cancer, är en fantastisk nyhet. Om dessa resultat håller i sig kommer de att radikalt förändra vår syn på livmoderhalscancer. Istället för att behandla kan vi förebygga eftersom risken för vaccinerade kvinnor att drabbas av denna cancertyp då kommer att minska avsevärt.

Vaccinet mot HPV 16 var vältolererat och biverkningsfrekvenserna var jämförbara mellan de som vaccinerades och de som fick placebo. De tre vanligaste biverkningar som rapporterades var ömhet och rodnad vid injektionsstället samt huvudvärk. En något högre andel av kvinnorna i vaccingruppen än i placebogruppen fullföljde inte behandlingen.

Studien omfattar totalt 2 392 amerikanska kvinnor i åldern 16-23. Patienterna randomiserades till vaccin eller placebo. Primär effektvariabel var ihållande HPV 16-infektion. Den första resultatanalysen skulle ske när minst 31 HPV 16-infektioner blivit upptäckta, vilket inträffade efter en genomsnittlig uppföljningstid om två år.

Sammanlagt 1 533 kvinnor inkluderades i denna första analys. Efter den första analysen kommer studien att fortsätta tills alla kvinnorna följts under fyra år. Kvinnorna i studien är sexuellt aktiva, de har inte haft någon HPV-infektion eller HPV-relaterad cancer tidigare.