Läkemedelsexport ger handelsöverskott

Läkemedelsexporten ger ett betydande överskott i Sveriges utrikeshandel.

21 nov 2002, kl 15:30
0

Första halvåret 2002 exporterades enligt Kommerskollegium läkemedel för 23 miljarder kronor, vilket genererade ett handelsöverskott på 12,4 miljarder.

Läkemedelsindustrin står nu för nästan sex procent av den totala svenska exporten, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsindustriföreningen.

– Siffrorna är imponerande och glädjande och visar att vår industri har en stark internationell ställning. Det är också intressant i dessa tider då läkemedelskostnaderna debatteras så intensivt, att kunna konstatera att handelsöverskottet är ett par miljarder kronor högre än kostnaderna för läkemedelsförmånen, säger Richard Bergström, vd på Lif, i pressmeddelandet.