Annons

Nytt medel mot akromegali ska tillverkas i Sverige

EU har nu godkänt Pharmacias preparat pegvisomant (Somavert) för behandling av akromegali.

20 nov 2002, kl 16:37
0

Medlet kommer med största sannolikhet att tillverkas vid en ny bioteknologisk produktionsenhet i Strängnäs.

Pegvisomant är den första antagonisten riktad mot tillväxthormonreceptorn på marknaden. Medlet har prövats kliniskt i en randomiserad studie och i två öppna långtidsstudier.

I de senare normaliserade Somavert koncentrationen av IGF-I hos över 90 procent av patienterna. IGF-I nivån är ett mått på akromegalisjukdomens aktivitet.

I Sverige beräknas Somavert finnas tillgängligt för förskrivning i slutet av år 2003. En ansökan om registrering i USA prövas för närvarande av FDA.