Annons

?Svenska verksamheten riskerar försvinna?

Sommarens stora nyhet på läkemedelsområdet, amerikanska Pfizers bud på Pharmacia, banar väg för världens överlägset största läkemedelsföretag.

22 aug 2002, kl 13:15
0

Annons

Den 15 juli offentliggjordes att amerikanska Pfizer lagt ett bud på Pharmacia för 60 miljarder dollar i aktier, som båda företagens styrelser godtagit.
Förutsatt att aktieägare och konkurrensmyndigheter godkänner affären bildas världens största läkemedelsföretag med namnet Pfizer. Samgåendet väntas fullbordas under slutet av 2002.


Fientligt övertagande oroar


Huruvida de omkring 4 000 anställda inom Pharmacias produktionsenheter i Sverige påverkas är ännu ovisst.
? Trenden går internationellt mot allt färre produktionsenheter. En fabrik måste nog bedömas besitta någon speciell kompetens för att motivera sin existens i det framtida företaget, säger Peter Abelin, läkemedelsanalytiker på Robur.
Finns då dessa specialkunskaper i Pharmacias svenska delar?
? Ja, jag tror det. Sverige har traditionellt sett varit duktiga inom farmacevtisk produktion. Men det är svårt att sia om företagets planer, det finns förstås en risk att verksamheten försvinner.
Pfizers fientliga övertagande av Warner-Lambert häromåret ? en jätteaffär som bland annat gav företaget kontroll över storsäljaren Lipitor ? kan enligt Peter Abelin antyda Pharmacias framtida öde.


Måttlig oro


Han tror att fusionen på kort sikt ger de båda företagen en något säkrare tillväxt.
? Men på längre sikt kan storleken snarare bli ett hinder, produktiviteten inom företagens FoU är inte precis lysande idag och jag har svårt att se vad som skulle kunna förbättra produktiviteten i den nya konstellationen, säger Peter Abelin.
Inger Nilsson, laboratoriebiträde och vice ordförande i industrifacket på Pharmacia i Stockholm, har inte märkt någon större oro bland sina kollegor.
? Det kan delvis förklaras av att det varit semestertider, men vi är också ganska luttrade. Jag tycker personligen att det ska bli spännande, jag ser fler möjligheter än hot med denna lösning.

McKinell vid rodret

Nya Pfizer får en årlig FoU-budget på nästan sju miljarder dollar, nästan dubbelt så mycket som dess största rival Glaxosmithkline och en total marknadsandel på omkring elva procent.
Pfizers koncernchef Hank McKinnell blir enligt planerna koncernchef och ordförande i jätteföretaget, medan Fred Hassan axlar rollen som vice ordförande med ansvar för integration och strategi.
Fusionen har ? tillsammans med den globala börsnedgången som gjort uppköpskandidater billigare ? fött spekulationer om ytterligare företagssammanslagningar inom läkemedelsbranschen.
Peter Abelin nämner Novartis och Bristol Myers Squibb samt Aventis och Sanofi Synthelabo som möjliga fusionspartners.
? Men det är förstås rena spekulationer.
Frågan är hur många stora läkemedelsföretag det finns plats för på framtidens globala läkemedelsarena. Tom McKillop, vd för Astrazeneca, svarade nyligen så här på frågan i en intervju med Läkemedelsvärlden.
? Jag tror att vi kommer att få se ett tiotal stora företag, och utöver dessa ett stort antal nischföretag som kan göra mycket bra ifrån sig inom sina respektive områden.