Annons

MSD testar Fosamax mot Optinate

Nu ställs osteoporoshämmarna Fosamax och Optinate mot varandra. Men frakturer eller frakturrisk studeras inte.

17 mar 2003, kl 16:54
0

Tidigare har MSD testat sin veckotablett mot Aventis dagstablett. Den studien utföll positivt till MSD:s fördel men gjordes inte på ett rättvisande sätt enligt Aventis.
Kvinnorna i studien får antingen alendronat (Fosamax) 70 mg veckotablett eller risendronat (Optinate) 35 mg veckotablett under en tolvmånadersperiod och primär effektvariabel är läkemedlens förmåga att öka BMD, bone mass density.Underordnad betydelse

Däremot kommer man inte studera läkemedlens förmåga att minska risken för frakturer eller reduktion i antalet frakturer.
? För att kunna visa resultat på frakturer och frakturrisk behövs en mycket längre studie med betydligt fler patienter, säger Charlotte Hammarberg, biträdande överläkare på Reumatologsektionen på Danderyds sjukhus AB.
Hon tycker att det är tråkigt att studien bara undersöker BMD.
Martin Afzelius, produktchef på Optinate, håller med.
? Oavsett vad studien kommer att visa för resultat är det av underordnad betydelse då den viktigaste effektparametern, antalet nya frakturer, inte undersöks.