Annons

Missbruksvården jämförs

Missbruks- och beroendevård som bedrivs av kommuner och landsting finns nu tillgänglig för jämförelser på en webbsajt lanserad av Socialstyrelsen.

17 nov 2010, kl 10:36
0

I Västernorrland och Jönköping behandlas drygt 90 procent av opiatberoende med metadon eller buprenorfin, medan andelen är fem procent i Blekinge. Det framgår av de öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården som Socialstyrelsen nu lanserar på en webbsajt. I riket i snitt är andelen 40 procent.

Skillnaden mellan
landstingen tycks betydligt större när det gäller inställningen till läkemedelsbehandling av opiatberoende än personer med alkoholdiagnos.
I Kronoberg, som enligt jämförelsen är det landsting där flest alkoholberoende behandlas med akamprosat, disulfiram och naltrexon var det drygt 35 procent som hämtade ut läkemedlen 2009. I Stockholm där andelen var lägst var det drygt 15 procent. Snittet för hela landet var drygt 20 procent.
I den publicerade statistiken ses inget samband mellan dödlighet och läkemedelsbehandling. Högst dödlighet bland personer med alkohol- eller narkotikadiagnos har man enligt den öppna jämförelsen i Västmanland, sex procent och lägst i Gotland med tre procent. I snitt för landet är den knappt fem procent.
Socialstyrelsen har inte gjort några kontroller av till exempel ålder och hälsostatus vilket kan påverka siffrorna.

Förutom dessa
hälsodata som man tagit fram från register har Socialstyrelsen granskat kommuners och landstings hemsidor och gått ut med en enkät till verksamhetsansvariga. Svarsfrekvensen på den var 78 procent. I den har man bland annat frågat om delaktighet, samverkan, kunskapsbas, tillgänglighet uppföljning och klientsäkerhet.

Sämst omdöme
får möjligheten för de sjuka till inflytande och delaktighet i den egna vården, konstaterar Socialstyrelsen. Små kommuner, med färre än 15 000 invånare får genomgående sämre betyg än rikssnittet.