Européer positiva till biotech

Vi européer är gillar i allmänhet life science och biotech och
tror att forskning inom områdena kommer att leda till saker som är
positiva för oss. Men det finns också stora luckor i kunskaperna och
hälften av oss vet inte vad nanoteknologi är enligt en undersökning.

16 nov 2010, kl 12:58
0

På det hela taget är EU-innevånare relativt positivt inställda till life science och bioteknik. I en undersökning som utförts på uppdrag av EU-kommissionen svarar 53 procent av de tillfrågade att bioteknik kommer att ha en positiv inverkan på deras liv. 20 procent tror tvärtom att utvecklingen kommer att innebära någonting negativt.

Totalt intervjuades 26 600 européer mellan januari och februari i år om sin syn och sin kunskap om genteknik, stamcellsforskning och andra områden inom life science. I Estland liksom i Sverige har man en synnerligen positiv inställning där 77 respektive 73 procent var positiva. Österrikarna har den mest negativa inställningen där bara 41 procent gillar life science och biotech.

Nästan 70 procent av EU-innevånarna ställer sig positiva till att använda stamceller för medicinsk forskning, under förutsättning att det regleras strikt, vilket är fler än 2005, då en liknande undersökning utfördes. Antalet som säger ja till forskning på embryonala stamceller har också ökat. Antalet som ställer sig bakom genterapi har ökat från 54 till 63 procent under samma tid.

Men det finns klara brister inom vissa kunskapsområden, till exempel så känner 63 procent inte till att det finns biobanker och 55 procent av européerna har inte hört talas om nanoteknologi.

EU:s forsknings– och vetenskapskommissionär Marie Geoghegan-Quinn säger i en kommentar till undersökningen att den visar att många européer är positiva till forskningen men de upplever att de saknar information vilket uppmanar till bättre kommunikation om vetenskap.