Annons

Förväntningar påverkar effekten

Patientens tro på om ett läkemedel ska fungera eller inte kan påverka deras upplevelse av effekten visar en ny studie.

17 feb 2011, kl 13:08
0

Tanken är inte ny. Att vår inställning och förväntningar påverkar oss vid läkemedelsbehandling är en relativt väletablerad teori. Nu har tyska och brittiska forskare visat att patienter som inte tror att smärtstillande kommer fungera faktiskt inte upplever minskad smärta, vilket även syns på hjärnaktiviteten.

I försöket ingick 22 personer placerades i en MRI-scanner som avbildade hjärnan samtidigt som de utsattes för värme på ett av benen. Alla deltagare hade intravenöst dropp kopplad till sig så att smärtstillande läkemedel kunde tillföras utan att de visste om det. Försökspersonerna fick sedan skatta sin smärta orsakad av värmen på en skala mellan 1 till 100.

När opioiden remifentanil tillfördes utan att de visste om det, sjönk den upplevda smärtan i genomsnitt från 66 till 55. När deltagarna sedan fick reda på att de fick smärtstillande medel, utan att dosen ändrades, sjönk den upplevda smärtan till 39. Personer fick därefter besked om att de inte längre fick något läkemedel, trots att dosen hela tiden var densamma. Den genomsnittliga smärtskattningen steg då till 64, nästan lika högt som innan de fick något smärtstillande.

Genom MRI:n kunde forskarna se vilka delar av hjärnan som påverkades under förloppet och att aktiviteten i vissa delar förändrades beroende på om personerna trodde att det fick ett läkemedel eller inte. Srudien har publicerats i Science Translational Medicine och forskarna bakom studien säger att resultaten ger intressanta uppgifter om hur förväntningarna styr en behandling. Dessutom väcker det frågor om vilka metoder som bör användas för att fastställa en optimal dos under kliniska prövningar eftersom upplevelsen varierar beroende på inställning.