Annons

Ja till ny lag om förfalskade läkemedel

Ytterligare en av tre delar i ett nytt lagpaket om läkemedel inom EU har
klubbats av parlamentet. Bättre märkta förpackningar och krav på
en särskild symbol på internetapotek är några av delarna i
lagförslaget.

17 feb 2011, kl 12:07
0

Det handlar om direktivet mot förfalskade läkemedel som syftar till att skydda EU-medborgarna från icke-godkända och potentiellt skadliga läkemedel. Direktivet är en av tre delar i det så kallade farmapaketet som tröskats genom EU under flera år. Under hösten förra året sade både Europaparlamentet och ministerrådet ja till förslaget om läkemedelsövervakning. Och igår, onsdag, var det dags för ytterligare en del av antas av parlamentet.
– Falska läkemedel är osynliga mördare, antingen för att de inte har någon effekt eller för att de innehåller giftiga ämnen som kan skada eller till och med döda, sade den portugisiska Marisa Matias som lett förhandlingarna i EU-parlamentet i en presskommentar.

Direktivet om förfalskade läkemedel innebär att medlemsstaterna får krav på sig att reglera internethandel av läkemedel, bland annat kommer det att krävas att godkända internetapotek har en särskild logga som blir gemensam för hela EU. Ett annat område som påverkas gäller spårbarhet och märkning av förpackningar. För att underlätta tillbakadragande av läkemedel vill man att all medicin till exempel ska vara märkt med serienummer så att apotekspersonal och andra som hanterar produkterna lätt kan kontrollera om det rör sig om en äkta produkt. Kravet gäller alla receptbelagda läkemedel men även vissa receptfria produkter. Exakt vad och vilken information som kommer att krävas på förpackningarna återstår för EU-kommissionen att ta ställning till.

Ett tredje område i direktivet varningar till allmänheten där varje medlemsland åläggs att vid behov kunna skicka ut en varning till allmänheten inom 24 timmar efter att ett fel upptäckts. Parlamentet vill också att de nya säkerhetskraven inte bara ska gälla för läkemedel som produceras och marknadsför inom EU utan även de som importeras och exporteras till och från tredje land.

Nästa steg i processen är att ministerrådet också ska säga ja till den lagtext som parlamentet föreslagit. En tidigare stötesten har bland annat varit den om regleringen av internethandel där ministerrådet ansett att parlamentets regler gått för långt.

Direktivet röstades igenom med 569 röster för och 12 emot.

Läs specialreportaget om hela farmapaketet i LmV nr 8/2010. (Endast tillgängligt för prenumeranter)