Annons

Fler behöver TNF-hämmare

Betydligt fler reumatiker än idag bör behandlas med TNF-hämmare. Det anser Socialstyrelsen som nu kommit med preliminära riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.

16 nov 2010, kl 10:38
0

Varje år får ungefär 2 000 personer diagnosen reumatoid artrit. Standardbehandlingen är metotrexat. Men Socialstyrelsen anser att många av dem redan från början borde få en kombinationsbehandling med TNF-hämmare. Enligt Socialstyrelsen rör det sig om cirka 10 procent där man redan från början konstaterar hög sjukdomsaktivitet och flera markörer på dålig prognos.

Att tidigt förskriva
TNF-hämmarna kommer att kosta sjukvården cirka 84 miljoner till om året, men kommer att slå olika eftersom behandlingen idag skiljer sig åt mellan landstingen konstaterar Socialstyrelsen i sina preliminära nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.

Socialstyrelsen
anser också att TNF-hämmare i högre grad än nu bör användas vid ankyloserande spondylit när förstahandsvalet NSAID-medel inte ger tillräcklig effekt. Även vid behandling av psoriasisartrit ges hög prioritet för behandling med TNF-hämmare. Totalt räknar Socialstyrelsen med en kostnadsökning på cirka 480 miljoner kronor om året. Myndigheten ger också hög prioritet för behandling med alendronsyra eller i andra hand zoledronsyra för personer med mycket hög frakturrisk.
Hur stora kostnadsökningarna blir totalt är svårt att säga enligt Socialstyrelsen. Men påpekar att det som på kort sikt innebär ökade kostnader ger en förbättrad hälsa och minskade frakturrisker vilket med tiden kan ge sänkta kostnader.

Socialstyrelsen föreslår
också en del indragna behandlingar. Till exempel bör sjukvården sluta med att behandla med glukosamin eller hyaluronan vid artros i knä eller höftled, eftersom det enligt experterna inte har någon effekt. Inte heller bör man fortsätta göra artroskopisk kirurgi, som ledstädning vid artros i knäleden. Den operationen har inte bättre effekt än träning och smärtlindrande medicin anser Socialstyrelsen. 96 miljoner kronor om året sparar sjukvården på att inte göra dessa operationer.