Annons
Minskat förtroende för medicinsk forskning

Minskat förtroende för medicinsk forskning

Macchiariniaffären bär skulden. Förtroendet för medicinsk forskning har minskat hos en tredjedel av svenskarna som känner till händelserna kring kirurgen.

15 dec 2016, kl 11:23
0

Det visar årets undersökning från Vetenskap och Allmänhet, VA-barometern, som presenteras i dag.

Undersökningen, som baseras på cirka 1 000 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen mellan 16 och 74 år, visar att 35 procent av de som svarat att de känner till Macchiariniskandalen, uppger att det har påverkat deras förtroende för medicinsk forskning negativt.

Tio procent svarar att de har ett lägre förtroende även för forskning inom andra områden.

Som Läkemedelsvärlden.se skrev om i mars, har även intresset för att delta i kliniska prövningar gått ner kraftigt efter uppmärksamheten kring Macchiarini.

Då berättade Maria Englund, verksamhetschef för Karolinska universitetssjukhusets kliniska prövningsenhet Karolinska trial alliance, KTA, att man bara fick enstaka svar på annonser som man tidigare fick cirka 30 svar på.

Då hoppades man att det sänkta intresset skulle vara övergående. Dagens resultat från VA-barometern visar att det sänkta förtroendet för medicinsk forskning är bredare än bara hos potentiella deltagare i kliniska studier.

VA-barometern genomförs varje år sedan 2002. Vetenskap & Allmänhet, VA, är en förening som vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Cirka 80 organisationer, bland annat myndigheter, företag och föreningar, är medlemmar.