Annons

Avgifterna från Läkemedelsverket höjs

Avgifterna som Läkemedelsverket tar ut för sina olika verksamheter kommer att höjas. Men någon drastisk prishöjning för kliniska prövningar som myndigheten ville ha blir det inte.

14 dec 2016, kl 15:20
0

Annons

Regeringen beslutade i dag om en förordningsändring när det gäller statlig kontroll av läkemedel. I huvudsak följer regeringens Läkemedelsverkets förslag.

Därmed får Läkemedelsverket gehör för sin önskan att höja avgifterna som myndigheten tar ut för sina olika verksamheter. Det blir den första avgiftsförändringen på sex år.

Men när det gäller avgifter för kliniska prövningar och homeopatika gick regeringen emot myndighetens förslag och beslutade att endast höja avgifterna med tio procent jämfört med dagens nivå.

Läkemedelsverkets förslag var att höja avgiften för kliniska prövningar med omkring 90 procent för att täcka kostnaderna för verksamheten. I förslaget ingick också bland annat drastiska höjningar av hantering av ärenden med homeopatiska läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel.

Det var i början på året som Läkemedelsverket lämnade in en skrivelse och påtalade att verksamheten för kliniska prövningar var underfinansierad.

Verket har räknat ut att en genomsnittlig kostnad för att behandla en ansökan om klinisk prövning är 85 000 kronor. Redan två år tidigare ville Läkemedelsverket höja avgifterna, men fick då avslag av regeringen. Så alltså även denna gång.

Men dagens beslut från regeringen kan ändå innebära en lättnad för Läkemedelsverkets ansträngda ekonomi, i och med att lejonparten av avgifterna som myndigheterna tar ut nu ska revideras.

En stor del av Läkemedelsverkets inkomster består av avgifter från läkemedelsbolagen som ansöker om olika typer av godkännanden.

Läkemedelsverket vill inte kommentera regeringens beslut förrän man har läst skrivelserna.