Anmälningar om forskningsfusk ökar

Anmälningar om forskningsfusk ökar

Nu beslutar regeringen att utöka expertgruppen för oredlighet i forskning för att kunna hantera alla ärenden.

14 dec 2016, kl 12:52
0

Annons

Regeringen har beslutat om en förordningsändring så att expertgruppen för oredlighet i forskning kommer att få två nya ledamöter. Dessutom ska två nya ersättare tillsättas. Därmed blir gruppen, som hör till Centrala etikprövningsnämnden, en trupp bestående av sex ledamöter och en ordförande, och ersättare för ledamöterna. 

Utredningar kopplade till Macchiarini-skandalen och forskningsfusket kring konstgjorda hornhinnor vid Linköpings universitet har gjort att antalet ärenden under 2016 har ökat kraftigt. Expertgruppens medlemmar har fått mer jobb på sina bord.

– Det är i grunden positivt att antalet ärenden om oredlighet i forskning som universitet och högskolor lämnar till expertgruppen har ökat. I spåren av Macchiarini-skandalen är det angeläget att vetenskapssamhället tar frågor om möjlig oredlighet på största allvar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande från regeringen.

Ledamöterna ska fortfarande ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden och en ska ha sakkunskap inom etik.

Eventuellt blir de nya ledamöternas tid i expertgruppen inte så lång. Det pågår redan en utredning om hur utredningar om oredlighet i forskning görs, och hur de kan göras bättre.

Utredaren ska se över expertgruppen vid Centrala etikprövningsnämnden och kommer eventuellt att föreslå en annan organisation för att granska forskningsfusk. Det uppdraget ska redovisas senast sista februari nästa år.

Expertgruppen för oredlighet i forskning inrättades 2010. Gruppens uppgift är att på begäran från universitet och högskolor lämna yttranden för att stödja lärosätenas egna utredningar av ärenden som rör misstankar om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning och utvecklingsarbete.