Annons

Metoprololpreparat dras in

Metoprolol Retard Ipex, Metoprolol Ipex Duplo och Metoprolol Retard Biochemie dras tillfälligt in från marknaden. Det sker på ombudens begäran, sedan brister påvisats i ett schweiziskt laboratorium som skulle kontrollera produkterna. Ytterligare produkter kan beröras av bristerna.

19 nov 2002, kl 16:28
0

Metoprolol är en betablockerare som skrivs ut mot bland annat högt blodtryck och kärlkramp, samt efter hjärtinfarkt. Vid en kontroll av det laboratorium som analyserar läkemedlet åt tillverkaren upptäcktes att analysmetoden inte var säker och kunde ge resultat som varierade med 400 procent. Något direkt fel på produkterna har inte rapporterats.

Produkterna från Ipex Medical rekommenderas av flera läkemedelskommittéer. De indragna produkterna kan enligt Läkemedelsverket ersättas av andra metoprololprodukter med samma indikationer.

Det schweiziska kontraktslaboratoriet granskades extra noga sedan data från en studie av ett annat preparat visat sig vara förfalskade. Preparatet godkändes aldrig i Sverige. Laboratoriet har genomfört studier av flera preparat som finns i Sverige och det kan därför bli fråga om fler indragningar.