Annons

Statiner nyttiga även för äldre

Resultat från Prosperstudien visar att statiner minskar risken att drabbas av, eller dö av, hjärtsjukdom även för äldre. I studien fick försökspersoner mellan 70 och 82 pravastatin (Pravachol).

19 nov 2002, kl 14:43
0

Annons

Prosperstudien utfördes i Skottland, Irland och Nederländerna. Efter screening av över 20 000 patienter valdes 5 800 högriskpatienter ut. Efter en uppföljning på i snitt 3,2 år var resultatet minskad dödlighet i kranskärlssjukdomar med 24 procent och 15 procent minskad risk för de kombinerade faktorerna död i kranskkärlssjukdom, icke-fatal hjärtattack och fatal eller icke-fatal stroke. Kranskärlshändelser minskade med 19 procent.

Tidigare studier har visat på nyttan av statiner för unga eller medelålders patientgrupper. Bland äldre är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken.

Resultaten från studien redovisades i måndags på American Heart Associations årsmöte.