Annons

Röd solhatt bör inte överanvändas

Läkemedelsverket avråder från överdriven användning av naturläkemedel baserade på röd solhatt.

18 nov 2002, kl 15:52
0

Annons

Produkterna, som bland annat marknadsförs som Echinagard och Echinova, är godkända med användningsområdet lindring av symtom vid förkylning.

Läkemedelsverket har fått signaler om att produkter som innehåller röd solhatt används i profylaktiskt syfte under lång tid för att förebygga förkylning. Produkterna bör dock enligt verket inte användas längre än två veckor.

? Vi har hört att vissa använt dessa medel i förebyggande syfte från oktober till mars. Jag fick precis ett samtal från en person som använt ett sådant här medel utan avbrott i tre år, säger docent Per Claeson på Läkemedelsverket.

Verket bedömer att det mot bakgrund av en trolig immunstimulerande verkningsmekanism hos röd solhatt finns risk för påverkan på immunsystemet vid längre tids användning.

? Det finns dock inga omfattande fallrapporter av alarmerande karaktär. Men det är ändå viktigt att förtydliga att den dokumentation som finns för dessa preparat gäller användning under maximalt 14 dagar, säger Per Claeson.

Verket kommer nu att gå ut till de aktuella företagen och kräva att de förtydligar rekommenderad användningstid på märkningen av produkterna och bipacksedlar.