Annons

Vi ruckar aldrig på vårt granskande oberoende

Läkemedelsvärlden är den enda tidningen som ger dig en helt oberoende bevakning av läkemedelsområdet. Vi är inte beroende av annonsörer, företag eller myndigheter. Vi gör vår egen tidning utan påverkan vare sig utifrån eller inifrån.Tidningen ges ut av Apotekarsocieteten ? en på alla sätt oberoende ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Apotekarsocieteten […]

18 nov 2002, kl 13:39
0

Annons

Läkemedelsvärlden är den enda tidningen som ger dig en helt oberoende bevakning av läkemedelsområdet. Vi är inte beroende av annonsörer, företag eller myndigheter. Vi gör vår egen tidning utan påverkan vare sig utifrån eller inifrån.
Tidningen ges ut av Apotekarsocieteten ? en på alla sätt oberoende ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Apotekarsocieteten har ?egna? pengar och är inte beroende av andra organisationer, myndigheter eller företag. Apotekarsocieteten har inte något som helst inflytande över redaktionens arbete eller tidningens innehåll.

Läkemedelsvärlden bevakar och granskar läkemedelsområdet. Vi skriver om det som andra tycker är obekvämt att skriva om, till exempel läkemedelsföretag och deras produkter, trots att de är potentiella annonsörer. Under det gångna året har vi granskat bland annat stiftelsen Nepi (se LMV 10/02), Apoteket AB (senast i LMV 11/02), nya läkemedel som är på gång (under Läkemedel), läkemedelsföretagens marknadsföring (under Granskningsärenden) och mycket annat.
Vi skriver om det som lyckas ? men också om det som misslyckas. Vi skriver om det bra och om det dåliga. Istället för att spänna över hela sjukvården siktar vi in oss på läkemedel. Vi gör det för att vi kan läkemedelsområdet, för att det intresserar oss och för att vi vill ge dig som läsare en tidning du kan lita på i alla väder.

Nyligen genomförde vi en gedigen läsarundersökning. Den bekräftade att vi till stor del gör den tidning som läsarna vill ha. De mest lästa avdelningarna är nyheter, granskningsärenden, temablocket och våra forskningsartiklar. Påståenden som trovärdig, seriös och informativ hamnade högt upp på listan och tidningens journalister får bra betyg.
73 procent läser alla eller nästan alla nummer. Det betyder att vi har hög lojalitet till tidningen bland läsarna. Det blir också tydligt då 65 procent svarar att de har läst tidningen under fem år eller mer.
Dessutom läser 80 procent hälften eller mer av tidningens innehåll. I snitt läses varje tidning i 50 minuter, vilket är högt för att vara en yrkestidning. Kanske förklaras det av att hela 86 procent tar med sig tidningen hem och läser den i lugn och ro, och inte på en stressad arbetsplats. Vidare sparar 90 procent tidningen längre tid än en vecka. Vi ser det som ett tecken på att våra läsare vill ha en egen tidning att läsa och spara.
Omgörningen som skedde under våren 2001 har visat sig uppskattad av läsarna, 66 procent tycker att tidningen har blivit bättre eller mycket bättre. Vidare tycker 71 procent att tidningens specialisering mot läkemedelsfrågor är bättre än den mer breda inriktning tidigare. Just denna specialisering gör att vi kan se på läkemedel ur flera olika perspektiv.

Vi på redaktionen är fast beslutna att under 2003 ge dig och dina kollegor den bästa omvärldsbevakningen på läkemedelsområdet. För din räkning bevakar vi det som händer inom läkemedelsanvändning, forskning och utveckling samt hälsoekonomi. Vi nagelfar reformer och förändringar, vi läser diarier hos myndigheter och pratar med folk. Följ med oss ? 2003 blir ett spännande år!