Försenade förskrivarkoder nytt vapen mot ?receptknark?

Tuffare tag mot läkare som överförskriver narkotika var ett inslag i regeringens narkotikaproposition i januari. Men det dröjer ända till februari nästa år innan de nya reglerna får effekt.

18 nov 2002, kl 13:39
0

Annons

Lagändringen i receptregisterlagen trädde i kraft 1 juli och ger Socialstyrelsens tillsynsenheter vassare arbetsmetoder i jakten på läkare som är ?flyhänta? med narkotikarecept.
Sedan 1 juli kan Socialstyrelsen begära sökningar i Apotekets dataregister, där recept sparas i tre månader. Tidigare har utredarna, utifrån läkarens namn och hemort, fått gissa sig till vilka apotek som kan vara aktuella, ringt runt till dem och be apoteken gå igenom recepten ? ett tidskrävande och gammalmodigt arbetssätt.
? Nu ska vi snabbt kunna få uppgifter från hela landet, vilket ger oss en helt annan chans att rulla upp sånt här, säger Björn Forsberg, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping och den som hållit i kontakterna med Apoteket inför regeländringen.Har inte börjat jobba
Den riktigt stora förändringen skulle komma 1 oktober, i och med att alla recept på narkotikaklassade läkemedel måste ha läkarens förskrivarkod ? annars får de inte expedieras. Med förskrivarkoden sökbar i receptregistret sparas mycket tid och kraft i arbetet med att ringa in misstänkta läkare. Men ännu har Socialstyrelsens utredare inte börjat jobba på det nya sättet.
? Vi hade gärna rivstartat, men Apoteket AB måste programmera om i sina datasystem för att göra det möjligt att svara på våra frågor, säger Björn Forsberg.
Den förklaringen tillbakavisas dock av Inger Näsman, apotekare vid juridikstaben på Apoteket.
? Vi hade allt klart till 1 oktober och skulle kunna göra sådana sökningar nu, om förskrivarkoden finns på receptet. Men eftersom Läkemedelsverkets receptföreskrifter kom så sent, blev det nödvändigt med en övergångstid, säger Inger Näsman.Väldigt många timmar

Receptföreskrifterna kom ut 1 oktober ? alltså samma dag de skulle träda i kraft. För att läkarna ska hinna trycka upp nya recept, med förskrivarkod, beviljades en övergångstid till 1 februari 2003.
? Lagtexten kom 23 april och förordningen 16 juli. Vi var tvungna att avvakta de texterna innan vi kunde skriva föreskrifterna, säger Helena Calles, apotekare på Läkemedelsverkets juridiska funktion.
? Sedan skulle föreskrifterna ut på remiss och så var det ju sommar också.
Någon uppskattning om hur mycket tid Apoteket sparar tack vare de nya reglerna har inte gjorts ännu.
? Vi är osäkra på hur många sökningar det blir per år. Men i dag tar varje ärende väldigt många timmar, konstaterar Inger Näsman.
Fortfarande krävs att Socialstyrelsen har en misstanke om missbruk ? oftast efter tips från socialtjänst, apotek eller polis ? för att få göra en sökning. Sedan samlas journaler in på samma sätt som tidigare, för att jämföras med recepten.