Annons

Melatoninagonist mot depression ger bättre nattsömn

Agomelatin är det första antidepressiva läkemedlet som tar sikte på kroppens melatoninreceptorer. Vid sidan av den antidepressiva effekten,  som tycks vara jämförbar med paroxetins, förbättras dygnsrytmen.

18 apr 2005, kl 12:27
0

Annons

Det antidepressiva läkemedlet agomelatin (Valdoxan), som befinner sig i fas III-prövningar, är den första och hittills enda kombinerade melatoninagonisten och selektiva serotoninantagonisten. Läkemedlet presenterades för första gången i större sammanhang vid ett satellitsymposium i samband med en europeisk psykiatrikongress i München i början av april.

Agomelatin har melatoninreceptorerna MT1 och MT2 som unik måltavla, vid sidan av serotoninreceptorn 5-HT2C som flera andra antidepressiva läkemedel angriper.

Bättre än melatonin

Idén att angripa receptorer för kroppens sömnhormon melatonin bottnar i insikten om att depressionssjukdomar ofta förändrar dygnsrytmen och rubbar sömnmönstret. Försök med att tillföra melatonin, som har en synkroniserande inverkan på dygnsrytmen, har dock inte visat någon antidepressiv effekt.


Den nya melatoninagonisten agomelatin har dock visat en sådan effekt, vid sidan av en stabilisering av dygnsrytmen, hos såväl försöksdjur som i inledande kliniska prövningar.


Skillnaden mellan melatonin och agomelatin antas till stor del förklaras av att agomelatin, men inte melatonin, har en antagonistisk effekt på 5-HT2C.

Jämförbar effekt

Läkemedelsbehandlingen mot depression har förbättras med de moderna SSRI- och SNRI-preparaten, men har fortfarande många avigsidor.

? Nackdelarna är bland annat att det ofta dröjer innan effekten inträder, att många inte svarar på behandlingen och att biverkningsprofilen är bekymmersam. Därför är alla plausibla läkemedelskandidater med nya verkningsmekanismer av intresse och värda att utvärdera, sa Eberhard Fuchs, professor i neurobiologi i Göttingen vid konferensen.

Utifrån de data som hittills offentliggjorts verkar agomelatin vara en sådan. Den antidepressiva effekten är enligt de hittills publicerade studierna på samma nivå som de etablerade SSRI- och SNRI-medlen.

I en fas II-prövning sänkte agomelatin i dosen 25 milligram patienternas värden på depressionsskattningsskalan HAMD i samma utsträckning som SSRI-läkemedlet paroxetin (Seroxat) normalt gör.

De första resultaten från en direkt jämförande prövning med agomelatin och SNRI-medlet venlafaxin (Efexor) presenterades också i München. Enligt studien har medlen en jämförbar antidepressiv effekt.

Normaliserar rytmen

Tack vare sin effekt på melatoninsystemet tycks alltså agomelatin ha en positiv effekt på dygnsrytmen, som ofta är onormal hos deprimerade patienter.

Sömnsvårigheter nattetid tycks lindras utan att någon sömnighet uppstår dagtid. Två andra lovande egenskaper, som dock måste bekräftas i fortsatta fas III-studier, är frånvaro av sexuella biverkningar (i en jämförande studie med venlafaxin), och frånvaro av utsättningsproblem (jämfört med paroxetin).

Agomelatin har tagits fram och utvecklats av det franska läkemedelsföretaget Servier.