Marknadsför din organisation i Läkartidningen!

I Läkartidningen 30-31/01 publicerades en artikel av NEPIs styrelseordförande Lars G Nilsson som sammanfattade en aktuell, positivt hållen utvärdering av NEPIs verksamhet. ?NEPI fyller en central plats i svensk läkemedelsepidemiologi? var en av slutsatserna i undersökningen, något som författaren förstås inte direkt undvek att lyfta fram. I nummer 43 får vi oss till livs en […]

26 nov 2001, kl 16:19
0

Annons

I Läkartidningen 30-31/01 publicerades en artikel av NEPIs styrelseordförande Lars G Nilsson som sammanfattade en aktuell, positivt hållen utvärdering av NEPIs verksamhet. ?NEPI fyller en central plats i svensk läkemedelsepidemiologi? var en av slutsatserna i undersökningen, något som författaren förstås inte direkt undvek att lyfta fram.

I nummer 43 får vi oss till livs en utförlig, positivt laddad beskrivning av LIFs nya webbportal, ?portalen till en bättre läkemedelsanvändning?. Författare: Ulf Edstedt, vd för LIF, i egen hög person.

Innehållet i de båda artiklarna får Läkemedelsvärlden att fundera kring begrepp som partsintresse, obundenhet och marknadsföring. Ingen av texterna är rubricerade som debattinlägg; det handlar om ordinära artiklar under vinjetten ?Medicin och samhälle?.

Vad får vi läsa härnäst? Steget känns inte så långt till beskrivningar av nya, undergörande läkemedel signerade läkemedelsföretagens produktchefer…