Annons

Delegering underlättas inom öppenvården

Från och med årsskiftet får sjuksköterskor utökade möjligheter att delegera ansvaret för läkemedelshantering i icke slutenvård. Möjligheten att delegera gäller alla läkemedel.

24 nov 2001, kl 18:58
0

Annons

De nuvarande föreskrifterna som Socialstyrelsen tog fram våren 2000 detaljreglerar vad en sköterska kan delegera och inte. I dag får till exempel en sjuksköterska inte delegera uppgiften att ge en patient läkemedel ur originalförpackningen. Sköterskan kan, som exempel, inte delegera uppgiften att ta en brustablett mot värk ur patientens tub och lägga den i vattenglaset.

De enda undantagen har gällt receptfria laxermedel och insulin ur insulinpenna.

Opraktisk föreskrift

? Men detaljregleringen har visat sig opraktisk, säger Inger Erlandsson på Socialstyrelsen.

Från och med årsskiftet får sjusköterskor rätt att delegera uppgiften att ge patienter läkemedel ur originalförpackning oavsett vilka läkemedel det gäller.

Verksamhetscheferna inom landstingen och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna inom kommunerna ansvarar för att lokalt anpassa rutinerna för läkemedelshanteringen så att den sköts på ett säkert sätt.

? Delegeringen ska fortfarande användas restriktivt. På arbetsplatser där man idag har fungerande rutiner finns det inte anledning att ändra något för att möjligheterna till delegering utökats, säger Inger Erlandsson.

I och med delegeringen blir också den personen som uppgiften delegerats till ansvarig.

? I små kommuner som här i Svalöv tror jag inte att förändringen får någon större praktisk betydelse, säger Anita Asplund, ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor med medicinskt ansvar.

? För oss går utvecklingen mot mer APO-dos och mindre av delegering. Det är det absolut säkraste och bästa för patienten.