Patent på läkemedel får inte hindra skydd mot folkhälsan

Skyddet för folkhälsan ska väga lika tungt som patenträtten. Det beslutade WTO länderna vid ministermötet i Qatar i mitten av november. Efter kritik och kanske också egna nya erfarenheter gav USA upp sin hårda linje om skydd av medicinska patent.

24 nov 2001, kl 18:54
0

Annons

? Min bedömning är att den tolkning man gjort ligger närmare utvecklingsländerna, än den linje som till exempel USA och Schweiz drivit, säger Frida Collste på utrikesdepartementet.

? USA:s utgångspunkt var till exempel att inte diskutera möjligheterna till tvångslicenser.

Folkhälsan motiverar kopiering

Deklarationen som de drygt 140 ministrarna skrivit under innebär att varje land har rätt att utfärda tvångslicens för produktion av patentskyddade läkemedel om det behövs för att skydda den allmänna hälsan. Som exempel nämner man sjukdomar som malaria, tuberkulos och aids. Ministrarna är också överens om att beslut om parallellimport är en nationell fråga och inte något som Trips-avtalet reglerar.

Även om utvecklingsländerna nu får möjlighet till tvångslicens har många länder inte möjlighet till egen produktion.

? En möjlighet man diskuterar är att tillåta det land som utfärdar tvångslicensen att lägga produktionen i ett annat land, under förutsättning att det då uteslutande produceras för beställaren, säger Frida Collste.

Den frågan ska utredas under nästa år.

Michael Bailey, på den brittiska biståndsorganisationen Oxfam, beskriver överenskommelsen som en framgång, men påpekar att WTO:s patentavtal fortfarande är ett problem för utvecklingsländerna.