Annons

Lyckat försök med multivaccin

Ett forskarlag vid Oxford University har haft framgång med ett multivaccin mot influensa som skulle kunna fungera mot alla kända stammar. Lyckas det har man tagit ett betydande steg mot bekämpandet av influensa som drabbar miljarder människor varje år.

7 feb 2011, kl 12:52
0

Behandlingen som prövats för första gången på människor har en annan del av influensavaccinet som mål än traditionella vacciner vilket skulle betyda att man inte behöver omformulera vaccinet varje år för att matcha de virus som cirkulerar.

Istället för proteiner
på virusets yta, som kan mutera har det här vaccinet två proteiner inuti viruset som mål. De två proteinerna, nukleoprotein och matrixprotein 1 är i stort sett identiska i alla stammar av influensa.
En annan skillnad är att medan traditionella vacciner snabbt skapar antikroppar ökar det här vaccinet kroppens T-celler som är en annan viktig del i immunförsvaret eftersom de kan identifiera och förstöra de celler som smittats av ett virus.

I en liten studie
har forskarna nu testat sitt vaccin. I den vaccinerades 11 friska volontärer med vaccinet och sedan smittades de och 11 ovaccinerade med en stam av H3N2 influensa A-virus, som isolerades 2005. Enligt forskarna har vaccinet fungerat som planerat. Färre av de vaccinerade fick influensa och deras T-celler var mer aktiverade än de ovaccinerade.
Nästa steg för T-cell vaccinet är större studier, men det kommer att ta flera år innan det här vaccinet kan börja användas.