Annons

Liten absolut skillnad i Life-studien

Den relativa riskreduktionen är 13 procent men den absoluta riskskillnaden mellan grupperna är bara 1,8 procent. Resultaten anses positiva men grumlas av MSD:s brevmiss.

23 apr 2002, kl 18:09
0

Annons

I Life-studien gav losartan en relativ riskreduktion med 13 procent jämfört med atenolol på det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död, stroke och hjärtinfarkt. Patienterna var hypertoniker, 55-80 år gamla, med EKG-verifierad vänsterkammarhypertrofi. Studien sponsrades av läkemedelsföretaget MSD.

I början av april diskuterades resultaten ur svensk synvinkel, vid ett möte på Läkaresällskapet i Stockholm.

Sans och eftertanke

En av deltagarna, Anders Hernborg, distriktsläkare i Laholm, manade till sans och eftertanke när resultaten tolkas. Han konstaterade att runt 90 procent av patienterna i studien stod på en kombination av losartan/atenolol med hydroklortiazid och eventuellt ytterligare blodtryckssänkare. Därför blir det svårt att dra någon riktig slutsats vad det är som ger den positiva effekten, tyckte han. Slutligen vände Hernborg på steken och presenterade resultaten på ett helt annat sätt:

? Efter fyra år på atenolol och hydroklortiazid har patienten 87,2 procents chans att vara frisk. Efter lika lång tid på losartan och hydroklortiazid har patienten 89,0 procents chans att vara frisk. Det är en absolut riskreduktion på 1,8 procent, sa Anders Hernborg.

Ur det perspektivet tyckte han att det är svårt att motivera losartans höga kostnad jämfört med atenolol. En behandling över ett år med losartan 50 mg kostar enligt Fass minst 2 663 kr. Motsvarande behandling med atenolol kostar minst 305 kr. Räknat på medeldosen i Life-studien, 82 mg för losartan och 79 mg för atenolol, blir kostnaden minst 3 445 kr med losartan och minst 358 kr med atenolol.

Patientens rätt

Björn Dahlöf, Östra sjukhuset i Göteborg, huvudprövare i och den som initierade Life-studien, kunde till viss del hålla med Anders Hernborg även om Dahlöf hellre visade bilder med den relativa riskreduktionen än den absoluta. Vidare förklarade han upplägget i studien, resultaten, dess implikationer samt försvarade valet av betablockeraren atenolol som jämförelseläkemedel. Dahlöf tryckte också på patientens lagstadgade rätt att alltid få den bästa behandlingen.

? Det kan inte vara rätt att läkaren i varje patientsituation ska tänka på de samhällsekonomiska konsekvenserna, tyckte han.

Brevtabbe av MSD

Någon vecka efter det svenska mötet skickade MSD ut ett brev till 7 000 läkare i Sverige. Brevet skrevs av Björn Dahlöf, på Göteborgs universitets brevpapper och förklarar resultaten i positiva ordalag. MSD skickade iväg brevet utan vare sig Dahlöfs eller universitetets vetskap.

? Studien är kalasresultat för oss, säger Gunnar Edung, marknadschef för Cozaar på MSD.

? Men i vår iver att snabbt få ut resultaten har vi missat några viktiga saker.

Bland annat missade MSD att tala om att det var företaget som skickade ut brevet då kuverten saknade avsändare. Man borde också skickat med ett följebrev. MSD kommer nu att skicka ut ett nytt brev för att förklara situationen.

Göran Bondjers, professor och preses vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet uppger att en jurist tittar på händelsen.