Annons

LFN bjuder in kritiker till diskussion om magsyraläkemedel

Läkemedelsförmånsnämnden har bjudit in barnläkare för att diskutera magsyraläkemedel för barn. Men nämnden tänker inte ompröva sitt beslut som innebär att flera preparat mister sina subventioner.

27 mar 2006, kl 14:26
0

Preparat som idag ges i lösliga beredningsformer till små barn med magsyrarelaterade sjukdomar tas den 1 maj ur läkemedelsförmånen. Detta har, i skrivelser till Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), kritiserats av läkare och farmacevter med inriktning på pediatrik, som Läkemedelsvärlden skrev om i förra numret (3/06).
Specialisterna anser att läkemedel som är nödvändiga saknas i förmånen. Till exempel kommer inte längre den beredningsform av omeprazol som lämpar sig att ge till små barn att subventioneras.

Variabel förmån
Vid ett möte förra månaden kom LFN fram till att de inte ska ompröva beslutet, däremot är Barnläkarföreningen inbjuden till diskussion i slutet av denna månad.
Lena Grahnquist, sekreterare i Barnläkarföreningens sektion för gastroenterologi, är kritisk till att LFN konsulterar barnspecialister först när beslutet redan är fattat. Hon anser att det blir svårt att nå en lämplig lösning om beslutet inte omprövas.
– Ett scenario är att barnläkare får massor av extrajobb med att söka finansiering för medicinerna när de inte längre subventioneras. Om inte det går måste familjerna själva betala. I värsta fall försvinner dessa läkemedel helt och patienterna får inte tillgång till dem.
Förmånsnämndens ordförande Axel Edling säger att en tänkbar lösning är att landstingen tar kostnaderna.
Hans Ekman, läkemedelschef för Västra Götalandsregionen, är tveksam till principen att landstingen ska betala för preparat istället för att de subventioneras.
– Visst är det en teoretisk möjlighet, men då får vi en förmån som varierar över landet.