Annons

NOTISER – Billiga läkemedel i Sverige

Billiga läkemedel i Sverige Jämfört med övriga Europa är nya läkemedel relativt billiga i Sverige, visar en prisjämförelse som Läkemedelsförmånsnämnden gjort. LFN jämförde priset för 55 nya läkemedel och fann att priset för dessa i genomsnitt låg fyra procent lägre i Sverige än genomsnittet för 17 europeiska länder. Tar man hänsyn till köpkraften är det […]

27 mar 2006, kl 14:18
0

Billiga läkemedel i Sverige
Jämfört med övriga Europa är nya läkemedel relativt billiga i Sverige, visar en prisjämförelse som Läkemedelsförmånsnämnden gjort. LFN jämförde priset för 55 nya läkemedel och fann att priset för dessa i genomsnitt låg fyra procent lägre i Sverige än genomsnittet för 17 europeiska länder. Tar man hänsyn till köpkraften är det bara Danmark, Norge och Schweiz som har lägre priser.

Enklare med sugrör
Ett läkemedelsföretag har lanserat klaritromycin i doserade sugrör. Enligt en artikel i Pharmaceutical Journal har studier visat på en bättre följsamhet hos barn som fått antibiotika doserat på detta sätt. Sugrörsdoseringen är inte lanserad i Sverige.

Stort missbruk av läkemedel i USA
Idag är enligt FN:s antidrogbyrå, INCB, användning av receptbelagda läkemedel det näst vanligaste missbruket, efter cannabis i USA. I sin årliga rapport varnar INCB för att den illegala försäljningen av receptbelagda läkemedel över Internet är en starkt bidragande orsak till det ökande missbruket, speciellt bland ungdomar i USA, Kanada och Mexiko.
Idag är det, enligt INCB, mer troligt att amerikanska ungdomar missbrukar receptbelagda läkemedel än att de experimenterar med illegala droger.

Ny lag täpper till kryphål
När den nya läkemedelslagstiftningen träder i kraft den första maj blir det svårare att sälja läkemedel över nätet, hoppas lagstiftarna. Sedan början av 1990-talet har det inte funnits någon tydlig lagstiftning om vilka läkemedel som bara får säljas av Apoteket AB. Ett kryphål som regeringen nu försökt täppa till. Men det är bara svenska sajter som man har möjlighet att komma åt med den nya lagstiftningen.

Ingen slips på jobbet
Det brittiska läkarförbundet uppmanar sina medlemmar att inte använda slips på arbetet. Skälet är att slipsar visat sig vara en potentiell reservoar för smitta och inte heller har någon funktion i vården. Uppmaningen är en av många rekommendationer för hur man ska minska den höga incidensen av vårdrelaterade infektioner.

Sämre prognos för lågutbildade
Låg inkomst och kort utbildning innebär, oberoende av varandra, större risk att dö efter en akut blodpropp i hjärtat än om man har högre inkomst och längre utbildning. Det visar en dansk studie. I studien ingick 37 560 danska patienter mellan 30-74 år. Första månaden efter proppen var risken att dö för låginkomsttagarna 9,5 procent medan risken för höginkomsttagaren var 5,1 procent. Skillnader i utbildning visade på liknande, men inte lika stora skillnader. Enligt forskaren Jeppe Nygaard Rasmussen antyder studien att de med låg utbildning och inkomst i mindre utsträckning behandlades med statiner och betablockerare.

Gratis läkemedel
Vänsterpartiet riktar in sig på de unga i de kommande budgetförhandlingarna.
Vänsterpartiet föreslår bland annat en satsning på barn- och ungdomspsykiatrin och att receptbelagda läkemedel ska vara gratis för barn upp till 19 år.

Ingen effekt med glukosamin
New England Journal of Medicine publicerade nyligen en studie som visade att glukosamin inte gav bättre effekt vid knäartros än placebo. Studien är ytterligare en i raden som ifrågasätter medlets effekt.
För närvarande pågår inom EU en utredning om glukosamins effekt med anledning av en ansökan om godkännande för marknadsföring i ett stort antal länder.

Fel förbund
Det var Alzheimerföreningen som förra året fick klartecken att lägga ut ett särtryck på apoteken om artikelserien ?Demensvanvården?. En artikelserie som kritiserades av en del läkare. I förra numret uppgav vi felaktigt ett annat förbund.