Annons

Byte av antidepressivt läkemedel kan hjälpa

En av fyra patienter som inte blivit hjälpta av SSRI får effekt efter byte till ett annat antidepressivt läkemedel. Det visar två studier publicerade i senaste numret av New England Journal of Medicine.

27 mar 2006, kl 14:15
0

Resultaten utgör andra fasen av en statligt finansierad studie av 4041 vuxna med depression. Studien kallas STAR*D (Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression) och är en följd av en satsning på studier med direkt praktiskt värde för kliniker. Studien ska svara på frågor som: För den här specifika patienten, vilken behandling är bäst? Vilken respons kan patienten förvänta sig inom fyra till sex veckor? Och vad ska jag göra om patienten inte blir bättre, vänta eller byta behandling? Om jag ska byta, vad är bästa alternativet?
De första resultaten som publicerades i januari visade att ungefär 30 procent av 2876 patienter som behandlats med citalopram når upp till kriterierna för att depressionen har gått i remission.
Denna andra fas i studien hade som syfte att svara på frågan vad läkaren ska ta sig till med de övriga 70 procenten av patienterna. Svaret tycks bli, prova att byta läkemedel.


Den ena publicerade studien visar att ungefär en fjärdedel av de 727 patienter som bytte från citalopram till ett annat antidepressivt medel, sertralin, bupropion-SR eller venlafaxine-XR, blev förbättrade. Den andra studien visar att 30 procent av 565 patienter som bytte från citalopram till bupropion eller bupropion-SR blev förbättrade.
Forskarnas slutsatser är att vilket som helst av de studerade läkemedlen utgjorde ett rimligt val vid bytet.


Ingen av studierna har haft en jämförande grupp, vilket kritiserats av andra forskare. En annan skillnad från flera andra studier är att fokus ligger på remission snarare än symtomreduktion.