Leverbiverkningar av paracetamol ökar i USA

En amerikansk studie visar att antalet fall av leverskada som orsakas av överdosering av paracetamol ökar.

20 jan 2003, kl 17:01
0

Annons

Överdos av paracetamol är den vanligaste orsaken till akut leverskada i USA, enligt en amerikansk rapport. De som drabbats hade i snitt tagit en tre gånger större daglig dos än vad som rekommenderas.
Enligt det amerikanska läkemedelsverket FDA är en vanlig orsak till överdosering av paracetamol att man samtidigt använder flera kombinationspreparat som innehåller paracetamol och att det finns en utbredd missuppfattningen att större doser leder till snabbare smärtlindring.
Varje år drabbas runt 2000 personer i USA av akut leverskada. Under de senaste tio åren har den vanligaste orsaken varit hepatit B, men nu är det istället överdosering av paracetamol. En studie på drygt 300 personer med akut leverskada visar att läkemedelsinducerad leverskada står för mer än hälften av fallen och paracetamol orsakar närmare 40 procent av dessa.