NOTISER

Ökad försäljning förra åretLäkemedelsföretagen ökade i fjol sin försäljning till Apoteket med sju procent, till 23, 2 miljarder kronor. Mest sålde kolesterolsänkaren simvastatin (Zocord). De blodfettssänkande medlen ökade kraftigt, enligt statistiken från Läkemedelsstatistik AB. Läs mer på sidan 46. Dyrt vårdas hemmaPatienter som vårdas i hemmet och tvingats betala mediciner som inte ingår i läkemedelsförmånen […]

20 jan 2003, kl 17:00
0

Ökad försäljning
förra året
Läkemedelsföretagen ökade i fjol sin försäljning till Apoteket med sju procent, till 23, 2 miljarder kronor. Mest sålde kolesterolsänkaren simvastatin (Zocord). De blodfettssänkande medlen ökade kraftigt, enligt statistiken från Läkemedelsstatistik AB. Läs mer på sidan 46.Dyrt vårdas hemma
Patienter som vårdas i hemmet och tvingats betala mediciner som inte ingår i läkemedelsförmånen själva har fått generaldirektörerna för Socialstyrelsen och Läkemedelsförmånsnämnden att reagera. De uppmanar landstingen att ta ansvar för de här kostnaderna så att inte enskilda patienter drabbas. Patienterna riskerar annars att drabbas av orimligt höga kostnader. Det är cancerpatienter som råkat ut för detta i och med att fler nu vårdas hemma. Eftersom medicinerna tidigare använts enbart inom slutenvården har de inte ingått i läkemedelsförmånen.Rohypnol på villovägar
Samtidigt som den inhemska legala försäljningen av sömnmedlet Rohypnol minskar fortsätter den illegala försäljningen och visar inga tendenser att minska. Snarare tvärtom konstateras i en kartläggning från Tullverket. I rapporten framgår att de största mängderna illegalt Rohypnol läcker ut i Ryssland, smugglas till Litauen för vidare transport till Sverige och Norge. Förra året beslagtog tullen 460 000 tabletter som på den svarta marknaden är värt drygt elva miljoner svenska kronor.Autism tio gånger
vanligare på tjugo år
Autism är omkring tio gånger så vanligt i USA idag än det var på 1980-talet. Det visar den största epidemiologiska studien på sjukdomen hittills.
Forskarna fann att fyra till tio barn av 1 000 i åldern tre till tio år hade mild till svår autism. I studier före mitten av 1980-talet var det knappt fem på 1 000 som var drabbade.
Forskarna menar att en del av ökningen kan förklaras med en vidare definition, men att orsaken till resten av ökningen är okänd.Manlig hjärtpatient
får dubbelt så bra
rehabilitering
Män med högt blodtryck har dubbelt så stora utsikter att få behandling efter en akut hjärtattack än kvinnor i Storbritannien. En ny studie baserat på data från 94 engelska sjukhus visar tydligt att män och kvinnor med samma vårdbehov inte behandlas lika.
?Inom sjukvården är fortfarande den typiske hjärtpatienten en man och det bidrar till att bortse från kvinnors behov?, skriver forskarna.Möjlig ny roll
för tamoxifen
Tamoxifen kan bli användbart för att stimulera äggstockarna hos tidigare bröstcancerpatienter som vill öka sina chanser att bli gravida, hävdar amerikanska forskare.
Det visar resultaten från en liten studie där 12 kvinnor som har överlevt bröstcancer fick 40-60 mg tamoxifen under sju dagar med start dag två till tre efter menstruation under sammanlagt 15 cykler. Dessa patienter producerade ett större antal mogna ägg än en grupp kvinnor som inte fick tamoxifen.Dramatisk ökning
Ungefär sex procent av barn i USA läkemedelsbehandlas för depression, ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) och/eller en mängd andra uppförande och emotionella problem.
Studien baseras på 900 000 barn och ungdomar, som ingick i den offentliga eller privatfinasierade hälsovården mellan 1987 och 1996. Under den perioden ökade användningen av CNS-läkemedel med ett par hundra procent i den här gruppen.
Forskarna fann också att det var fler barn och ungdomar inom den offentliga vården som fick läkemedelsbehandling än de inom den privata. Behandlade barn inom det offentliga systemet var också generellt yngre när behandlingen sattes in. Bland de offentligt behandlade var den största gruppen som medicinerades mellan 10-14 år medan de privat behandlade var mellan 15-19 år.