Läkemedelsleveranser ok trots flygstopp

Flygstoppen den senaste veckan har ännu inte medfört några
allvarligare problem för läkemedelsföretagen och deras leveranser. Det visar en koll som Lif
gjort av bland medlemsföretagen.

22 apr 2010, kl 12:43
0

Annons

En stor del av de läkemedel som säljs på den svenska marknaden tillverkas i Europa och transporteras med bil. Det är en av förklaringarna till varför den kraftigt begränsade flygtrafiken ännu inte påverkat leveranserna i någon högre utsträckning.

Det är branschorganisationen Lif som ställt frågor till sina medlemsföretag om hur distributionen och tillgängligheten av läkemedel påverkats av flygstoppet som orsakats av vulkanutbrottet. Enligt de tillfrågade företagen har flygstoppet  ännu inte orsakat några leveransproblem. De produkter som ligger i farozonen är de med kort hållbarhet som till exempel radiofarmaka som på grund av halveringstiden inte kan fraktas på andra sätt än med flyg. Dessa används enligt Lif främst för diagnostik och följden blir främst försenade undersökningar.

De risker som företagen ser om den begränsade flygtrafiken fortsätter är att läkemedel som kräver kylförvaring behöver kasseras och ökade kostnader för lager, transporter och kapitalbindning. Om flygstoppet eller kraftiga begränsningar i flygtrafiken skulle fortsätta en längre tid finns enligt Lif på sikt en risk för att patienterna drabbas.