Folkhälsa

EMA vill höra allmänheten om användning av valproat

Säkerheten kring epilepsiläkemedlet granskas sedan franska kvinnor fött barn med fosterskador.
21 Aug 2017, kl 14:03

Kostnadsfria läkemedel för barn ska utvärderas

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka resultatet av reformen, bland annat om förskrivningarna har ökat.
15 Aug 2017, kl 10:23

Almedalen, EMA och ny regering

Vad hände egentligen inom läkemedelsområdet i sommar? Efter en lång ledighet kan det vara på plats med en snabbrepris av en del av sommarens snackisar.
2
14 Aug 2017, kl 15:52
Annons>

Ingen ökad risk för trötthetssyndrom

Inget samband kan ses mellan kroniskt trötthetssyndrom, CFS/ME, och hpv-vaccin, visar en stor registerstudie gjord av norska Folkhälsomyndigheten.
3
29 Jun 2017, kl 11:17

Vaccinplåster gav säkert skydd mot influensa

Ett helt nytt sätt att ta vaccin, genom ett plåster med mikronålar, har för första gången testats på människa.
1
28 Jun 2017, kl 09:56

Branschen väntar sig diskussion om juridiken

Följderna av EU-domstolens vaccinbeslut återstår att se men, klart är att det får följder för läkemedelsbranschen.
22 Jun 2017, kl 15:44

Ytterligare landsting inför vaccin mot rotavirus

I väntan på regeringsbeslut om rotavaccin till alla barn inför nu Värmland som femte landsting rotavaccination.
21 Jun 2017, kl 12:06

Vanligare med anmälda biverkningar hos kvinnor

Både vad gäller allvarliga och vanligare biverkningar ligger kvinnor i topp när det gäller anmälda biverkningar.
20 Jun 2017, kl 11:13

Sverige trycker på för ökade miljökrav i EU

Ett ökat miljöfokus på läkemedelsområdet. Det ville sjukvårdsministern se vid EU:s hälsoministermöte idag.
16 Jun 2017, kl 13:50

Globalt samarbete ska snabba på ny antibiotika

Läkemedelsmyndigheterna i EU, Japan och USA har kommit överens om gemensamma krav.
14 Jun 2017, kl 15:53

Osäkerhet kring smärtbehandling

Många läkare är osäkra, särskilt kring opioider. För första gången kommer därför Läkemedelsverket med behandlingsrekommendationer för långvarig smärta.
14 Jun 2017, kl 14:10

“Vi behöver en etisk strategi”

Statens medicinsk-etiska råd har gjort en egeninitierad rapport om kroppsnära teknik i hälso- och sjukvården.
14 Jun 2017, kl 10:42

Lärare för undervisning om läkemedel

Lärare i en av den finska staden Kuopios största grundskolor har inget emot att undervisa mer om läkemedel, men saknar uppmuntran från skolledningen.
9 Jun 2017, kl 10:00

WHO delar in antibiotika för att förhindra resistens

Världshälsoorganisationen delar in antibiotika i tre kategorier i sin lista över livsnödvändiga läkemedel.
7 Jun 2017, kl 11:53

Vill se mer om läkemedel på schemat

Finska Läkemedelsverket arbetar för att grundskolorna i Finland ska lära ut om god läkemedelsanvändning. Nu är det upp till lärarna och skolledningarna.
7 Jun 2017, kl 09:25

Läkemedel och miljö högt upp på agendan

Runt 250 ton läkemedel hamnar i hushållssoporna varje år. Hållbarhet och miljö är högaktuella frågor.
5 Jun 2017, kl 10:38