Annons
EMA har spikat lista över kritiska covid-19-läkemedel
Foto: Istock

EMA har spikat lista över kritiska covid-19-läkemedel

EMA:s nya styrgrupp har fastställt den första listan över läkemedel mot covid-19 för att förhindra bristsituationer.

9 jun 2022, kl 11:07
0

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s nya styrgrupp har fastställt den första listan över kritiska covid-19-läkemedel. Syftet med listan, som innehåller alla EU-godkända vacciner och läkemedel mot sjukdomen, är att upptäcka och förhindra potentiella brister på läkemedlen.

Listan kommer att uppdateras vid förändringar i pandemisituationen som skulle kunna skapa en brist, samt när ett nytt läkemedel godkänns.

Ska uppdatera om kritiska covid-19-läkemedel

De som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel som finns med på listan måste regelbundet uppdatera EMA med relevant information om potentiella eller faktiska brister samt prognoser för utbud och efterfrågan. Medlemsstaterna kommer också att komma med regelbundna rapporter om beräknad efterfrågan på kritiska läkemedel på nationell nivå.

Detta ska göra det möjligt för styrgruppen att rekommendera och samordna de åtgärder som behövs på EU-nivå för att förhindra brister på läkemedlen. EMA kommer att kontakta innehavarna individuellt för att samla in den information som behövs.

Representanter från EU-länderna

EMA:s styrgrupp heter Executive steering group on shortages and safety of medicinal products, MSSG. Den kom till som en som en följd av att EU utökade EMA:s ansvar för krisberedskap och krishantering när det gäller tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter. Gruppen ska motverka brister på läkemedel och medicinteknik i EU vid en kris.

En representant från varje EU-land ingår i styrgruppen. Vanligtvis är det generaldirektören eller motsvarande vid landets läkemedelsmyndighet. Sveriges representant är Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson.

I gruppen ingår också en representant för EU-kommissionen och en för EMA. Dessutom ingår en observatör från EMA:s konsument- och patientgrupp och en från myndighetens rådgivande grupp för hälso- och sjukvårdspersonal.