Lovande resultat för tirzepatid mot fetma
Foto: Istock

Lovande resultat för tirzepatid mot fetma

I en stor studie har diabetesläkemedlet tirzepatid visat betydande viktminskning hos vuxna med fetma.

7 jun 2022, kl 13:14
0

Annons

Behandling med läkemedlet tirzepatid leder till en betydande och ihållande viktminskning hos vuxna personer med fetma. Detta enligt en stor studie som har publicerats i New England journal of medicine.

Fyra EU-godkända läkemedel mot fetma

Fetma är en av vår tids största hälsoutmaningar. Den kroniska sjukdomen försämrar livskvaliteten och ökar risken för andra allvarliga sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Den ökar också risken för flera typer av cancer.

Kirurgi som förminskar magsäcken hos patienten, i kombination med ändrade levnadsvanor, är den mest effektiva behandling mot fetma. Men på senare år har också flera läkemedel mot den kroniska sjukdomen utvecklats. I EU finns i dag fyra godkända läkemedel mot fetma; orlistat, liraglutid, naltrexon/bupropion och semaglutid. Det förstnämnda fungerar genom att minska upptaget fett i tarmen och det tre resterande genom att kontrollera aptiten.

Tirzepatid godkänt diabetesläkemedel i USA

I den nu aktuella studien undersökte forskarna tirzepatid som är en så kallad GIP/GLP 1-agonist. Den stimulerar receptorer för glukosberoende insulinfrisättande peptid, GIP, samt glukagonlik peptid 1, GLP 1. Genom den ena påverkar man födointaget och energiförbrukningen. Och den andra förstärker effekten.

Tirzepatid godkändes nyligen i USA som behandling mot typ 2-diabetes.

Studien var en randomiserad, placebokontrollerad fas III-studie med 2 539 vuxna deltagare. De hade antingen ett kroppsmasseindex, BMI, på 30 eller mer, alternativt 27 eller mer och minst en viktrelaterad komplikation exklusive diabetes. Medelåldern var 44,9 år och 67 procent av deltagarna var kvinnor. Studien startade i december 2019 och genomfördes i nio länder.

Under 72 veckor fick deltagarna antingen tirzepatid (5 mg, 10 mg eller 15 mg) eller placebo en gång i veckan. Behandlingstiden inkluderade en dosökningsperiod på upp till 20 veckor. Deltagarna skulle också äta balanserade måltider med ett underskott på 500 kalorier per dag samt ägna sig åt fysisk aktivitet minst 150 minuter per vecka.

Förbättrade värden med tirzepatid

Totalt sett fullföljde 86 procent av deltagarna behandlingen. Vid slutet av studien var den procentuella viktminskningen 15 procent hos dem som hade fått 5 mg tirzepatid, 19,5 procent hos dem som hade fått 10 mg och 20,9 procent hos dem som hade fått 15 mg. I placebogruppen var den genomsnittliga viktminskningen 3,1 procent.

Resultatet visade också förbättringar av bland annat midjemått, blodtryck, fastande insulinnivå och lipidnivåer. 95,3 procent av deltagarna med prediabetes i början av studien hade återgått till normalt blodsockervärde efter 72 veckor. Motsvarande siffra i placebogruppen var 61,9 procent.

Mellan 78,9 och 81,8 procent av deltagarna som hade fått tirzepatid rapporterade minst en biverkning. Detta kan jämföras med 72 procent i placebogruppen. De vanligaste biverkningarna var illamående, diarré och förstoppning med en lindrig eller måttlig svårighetsgrad. Biverkningarna inträffade främst när dosen ökades.

Sex procent av deltagarna rapporterade allvarliga biverkningar. Dessa var jämnt fördelade över läkemedelsgrupperna och placebogruppen. Totalt sett ansågs 21 procent av dessa vara relaterade till covid-19. Elva dödsfall rapporterades, sju i läkemedelsgrupperna och fyra i placebogruppen.

Vissa begränsningar

Enligt forskarna visar tirzepatid en ”ovanligt betydande grad” av viktminskning. De konstaterar också att det fanns en förväntad effekt på förekomsten av biverkningar, eftersom studien genomfördes nästan helt och hållet under coronapandemin.

Forskarna pekar bland annat ut urvalsstorleken och att de allra flesta slutförde behandlingen som några av studiens styrkor. De gör resultaten relativt generaliserbara, menar de.

En begränsning som de nämner är att deltagarna i studien kan representera en subpopulation som har ett större engagemang för att gå ned i vikt än vad den allmänna befolkningen med fetma har.

De nämner också att endast 5,5 procent av deltagarna hade ett BMI mellan 27 och 30 vilket räknas som övervikt. Därför behövs ytterligare studier på denna patientgrupp.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng