Annons
Ökad covid-19-spridning väntas i höst – vilka åtgärder behövs?
”Viktigt med beredskap inom vård och omsorg”
Sara Byfors.

”Viktigt med beredskap inom vård och omsorg”

Vård och omsorg kan behöva intensifiera sitt smittskydd i höst, menar Folkhälsomyndighetens Sara Byfors.

29 jun 2022, kl 08:37
0

Sedan ett par veckor syns nu en ökad spridning av covid-19 i Sverige och i slutet av augusti kan vi enligt Folkhälsomyndighetens senaste scenarier vänta oss att ökningen stiger brant. Men myndigheten räknar ändå inte med att behöva ändra sina smittskyddsrekommendationer.

– Nej, inte för närvarande. I den beredskapsplan för covid-19 som vi presenterat beskriver vi bland annat i vilket läge vi skulle behöva återinföra olika smittskyddsrestriktioner för befolkningen. Det är om det skulle bli spridning av en ny virusvariant som ger allvarlig sjukdom även hos vaccinerade personer, och hög belastning på sjukvården, säger avdelningschef Sara Byfors på Folkhälsomyndigheten.

– Men så har utvecklingen inte sett ut hittills och vi har inte ändrat något i våra rekommendationer med anledning av scenarierna inför hösten.

Ökad spridning av covid-19 kan öka vårdbehov

Däremot vill Folkhälsomyndigheten att hälso- och sjukvården ska använda scenarierna som ett underlag för sin planering. I det minst allvarliga scenariet räknar Folkhälsomyndigheten med cirka 2 700 nya fall per dag i slutet av september. Men om vi ökar våra kontakter till ungefär samma nivå som under den gångna våren gäller i stället det allvarligare scenariet med cirka 7 000 nya fall per dag i slutet av september. Det är mer än tre gånger så många fall per dag som nyligen under hela vecka 24 i mitten av juni.

– Smittökningen kan absolut komma att öka vårdbehovet. Det gäller särskilt det scenario där smittökningen är mer markant. Inget tyder på att vårdbehovet hamnar på samma nivåer som när det varit som värst under pandemin. Men man kommer ändå att behöva ha en beredskap för det inom vården.

Äldreomsorgen kritisk sektor

En annan samhällssektor som Folkhälsomyndigheten vill nå ut till med information om scenarierna inför hösten är äldreomsorgen.

– Det är viktigt att bibehålla de förebyggande smittskyddsåtgärderna även där och att vara fortsatt uppmärksam på vad som händer i pandemin. Det kan hända att man kommer att behöva intensifiera sina smittskyddsåtgärder som screening av personal och användning av munskydd, säger Sara Byfors.

– Det kan kanske finnas en risk att man sänker garden lite nu när smittspridningen inte är så hög, de flesta är vaccinerade och få blir allvarligt sjuka i covid-19. Men jag tror samtidigt att man till exempel på särskilda boenden för äldre har lärt sig massor under pandemin och kan hantera situationen på ett bättre sätt. Covid-19 är ingen ny sjukdom längre.

BA.5 mer smittsam

Att smittspridningen ökar även nu när det är sommar och varmt menar Sara Byfors kan bero på en kombination av faktorer. En är människor träffas mycket på studentskivor, midsommarfester och andra sammankomster. En annan bidragande faktor är att den undervariant av omikron som tar över allt mer, BA.5, är mer smittsam än sina företrädare och samtidigt bättre på att ta sig förbi immunitet efter genomgången covid-19 och/eller vaccination.

– Detta kan ge viruset högre förmåga att sprida sig trots det varma vädret, säger hon.

I scenarierna för hösten har Folkhälsomyndigheten inte räknat med att BA.5 blir dominerande, utan med att BA.2 fortsätter att behålla greppet.

– Om BA.5 tar över och är mer smittsam kan det innebära att covid-19-ökningen i slutet av augusti blir större än vi har räknat med, säger Sara Byfors.

Vaccinerna skyddar mot allvarlig sjukdom

Eftersom testningen förändrats går det inte att jämföra den nuvarande smittspridningen med nivån vid den här tiden på året i fjol. Numer sker testningen i huvudsak inom sjukvård och äldreomsorg.

– Vi testar i de grupper där det spelar störst roll. Och även om man inte kan jämföra med förra året så kan vi följa trenderna, säger Sara Byfors.

Under vecka 24 testades strax under 16 200 personer, 13 procent av dem hade covid-19. Detta var en ökning av andelen positiva svar jämfört med de två föregående veckorna. Men antalet som behöver intensivvård och som avlider på grund av covid-19 minskar fortfarande.

Vid sidan av uppmaningarna om bibehållen beredskap till vård och omsorg riktar Folkhälsomyndigheten även uppmaningar till allmänheten. De går i korthet ut på att fortsätta stanna hemma om man har symtom som kan vara covid-19 samt att ta de vaccindoser som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

– Det primära syftet med covid-19-vaccinationerna är nu att skydda mot allvarlig sjukdom. Och mycket tyder på att vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom och död är högt även när det gäller de olika omikronvarianterna.

mr

Däremot ger de nuvarande vaccinerna bara ett begränsat skydd mot att infekteras med omikronvarianten av covid-19-viruset.

Folkhälsomyndighetens vaccinrekommendationer är för närvarande att barn på 12-17 år bör erbjudas två doser, vuxna på 18-64 år bör ta tre doser och personer i åldrarna 65 år och uppåt bör ta en fjärde dos. När det gäller personer i åldrarna 18-64 år rekommenderar myndigheten att den som så önskar bör kunna få även en fjärde vaccindos i höst. Men generellt sett bedömer Folkhälsomyndigheten att friska vuxna under 65 år klarar sig bra med det skydd mot allvarlig sjukdom som tre doser ger.

Frågan är om det pågående arbetet med att uppdatera vaccinerna och inkludera skydd mot omikron kan förändra rekommendationerna i höst.

– Det får vi bedöma när de uppdaterade vaccinerna eventuellt finns på plats, svarar Sara Byfors.

– Skulle det visa sig att de förutom att skydda mot allvarlig covid-19 även återställer skyddet mot att bli infekterad så är det en faktor att ta med i bedömningen.