Annons
Läkare larmar om att tiaminläkemedel tar slut
Foto>: Istock

Läkare larmar om att tiaminläkemedel tar slut

Brist på tiamin, ett vitamin som ofta ges till personer som överkonsumerar alkohol, kan leda till svåra hjärnskador.

23 mar 2021, kl 08:34
0

Annons

Läkare inom beroendevården slår larm om att tiaminläkemedel, som bland annat ges till personer som överkonsumerar alkohol, gång på gång tar slut eller avregistreras. Brist på tiamin kan leda till svåra hjärnskador.

– Får man de här preparaten går det att undvika sådana här hjärnskador till 100 procent. Vilka andra patientgrupper skulle man riskera kroniska hjärnskador för utan att det blev uppmärksammat, säger Joar Guterstam, psykiater och beroendeläkare i Region Stockholm.

Finns en underdiagnostik av skador

Tiamin (vitamin B1) behövs för att nerver och muskler ska fungera, och för att kroppen ska kunna bearbeta kolhydrater från maten. Vid överkonsumtion av alkohol är det vanligt med vitaminbrist på grund av ensidiga kostvanor. Alkohol kan också ge upphov till skador i matsmältningssystemet vilket kan leda till brist på vitaminer som bland annat tiamin. Den skada som man riskerar att få är Wernicke-Korsakoffs syndrom.

– Wernicke är den akuta fasen av tiaminbrist, som obehandlat kan leda antingen till döden eller till Korsakoffs syndrom, en kronisk hjärnskada med svår minnespåverkan. Den ger en livslång funktionsnedsättning som kan vara mycket allvarlig, säger Joar Guterstam.

Men dessa skador är alltså möjliga att förebygga med hjälp av tiamintabletter.

– Det finns en underdiagnostik av sådana här skador och rekommendationerna är att vara väldigt frikostig med tiamintillskott till alla riskpatienter, säger Joar Guterstam.

Lämpligaste tabletten avregistrerades

Fram tills för några år sedan skrev beroendevården i Region Stockholm ut tabletten Oralovite till patienter i riskzonen, vilket enligt Joar Guterstam var den lämpligaste tabletten. Detta läkemedel avregistrerades dock i början av 2019 på grund av produktionstekniska svårigheter. Företaget som tillverkade läkemedlet meddelade i samband med avregistreringen att det inte var klarlagt om problemen gick att lösa, och att läkemedlet skulle vara borta i minst tre år.

Oralovite hade dessutom innan avregistreringen varit restnoterat sedan 2017. Restnoteringar av läkemedel är sedan länge ett stort problem inom vården och har ökat de senaste åren. I april 2020 var cirka en fjärdedel av alla centrala läkemedel restnoterade. Att ett läkemedel restnoteras kan till exempel bero på att ett företag tillfälligt inte kan leverera ett läkemedel på grund av problem i tillverkningen, brist på ett verksamt ämne eller en hög efterfrågan på läkemedlet.

Sedan Oralovite togs bort har det inte funnits något bra alternativ som har lika högt tiamininnehåll, berättar Joar Guterstam. Inom beroendevården har de i stället använt Beviplex Forte. Detta läkemedel innehåller dock en lägre tiaminhalt.

– Det här läkemedlet är inte optimalt eftersom man måste överskrida maxdosen för att uppnå adekvat tiaminmängd, vilket ger en viss risk för toxiska nivåer av vitamin B6, säger han.

Under vintern har Beviplex Forte, och den svagare varianten Beviplex Comp, dessutom restnoterats. Det här försätter vården i en väldigt besvärlig situation eftersom det just nu inte finns några tiaminläkemedel alls att förskriva på recept.

– Jag blir bestört över att dessa läkemedel gång på gång tar slut eller avregistreras. När det är så här krångligt att få tag i tiaminpreparat är det nog stor risk att vi i vården inte förmedlar det i lika hög utsträckning som vi borde, säger Joar Guterstam.

Injektioner med tiamin ges i akuta lägen

För att undvika de hjärnskador som kan uppstå vid tiaminbrist kan man i akuta lägen ge injektioner med tiamin. Men även dessa har tagit slut. Beroendevården i Stockholm använde tidigare injektionerna Betabion och Neurobion, men de avregistrerades 2011 respektive 2020. Preparaten fick då ersättas med licensläkemedel, det vill säga läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige men som kan få säljas via licens efter en ansökan.

Ett tag kunde också injektionen Tiacur användas, men för cirka ett år sedan drogs den hastigt tillbaka på grund av misstanke om toxicitet i ett tillsatsämne.

– Så nu är vi återigen tillbaka till att använda licensläkemedel för injektioner av tiamin. Hos oss använder vi nu Vitamine-B1 Ratiopharm, säger Joar Guterstam.

Han säger att en förhoppning förstås är att läkemedelsmarknaden ska fungera så väl att viktiga läkemedel alltid finns att tillgå, men att han har svårt att peka på någon enskild aktör som har helhetsansvaret. Han hoppas på att något läkemedelsföretag tar sig an problemet även om det inte är kommersiellt fördelaktigt.

– Det jag främst skulle önska är att något läkemedelsföretag såg till att saluföra vettiga tiaminpreparat, både i tablettform och som injektion, och sedan se till att dessa fanns tillgängliga över tid, så att vi kunde ordinera och förskriva det på vanligt, enkelt sätt.