Annons
Brist på tiaminläkemedel kan ha lett till skador

Brist på tiaminläkemedel kan ha lett till skador

Att tiamin ofta tog slut 2021 kan ha fått allvarliga följder för en del patienter, menar läkaren Joar Guterstam.

18 jan 2022, kl 09:54
0

Annons

I mars 2021 slog läkare inom beroendevården larm om att tiaminläkemedel, som bland annat ges till personer som överkonsumerar alkohol, gång på gång tog slut eller restnoterades. Bristen har sannolikt lett till att vissa patienter som behövde denna behandling inte har fått det, vilket i sin tur kan ha fått allvarliga konsekvenser.

–  Det kan mycket väl ha lett till hjärnskador som kunde ha undvikits. Redan tidigare underbehandlades tiaminbrist inom vården, och när preparaten nu varit svåra att få tag på har situationen försämrats ytterligare, säger Joar Guterstam, psykiater och beroendeläkare i Region Stockholm.

I dag ser situationen bättre ut än för ett år sedan, men delar av problemet kvarstår fortfarande.

– Sedan en tid finns i alla fall B-vitamintabletten Beviplex Forte som innehåller någorlunda mycket tiamin tillbaka på apoteken. Däremot saluförs fortfarande inget tiaminpreparat för injektion i Sverige, utan vi får ordna med licenspreparat, säger Joar Guterstam.

Brist på tiamin kan orsaka hjärnskada

Tiamin (vitamin B1) behövs för att kroppen ska kunna bearbeta kolhydrater från maten, och för att nerver och muskler ska fungera. Vid överkonsumtion av alkohol är det vanligt med vitaminbrist på grund av ensidiga kostvanor. Alkohol kan också ge upphov till skador i tarmarna vilket försämrar upptaget av tiamin. Personer som inte får i sig tillräckligt med tiamin kan drabbas av den svåra hjärnskadan Wernicke-Korsakoffs syndrom. Denna hjärnskada går dock att förebygga med hjälp av tiamin.

Läkemedlet kan ges i tablettform eller som injektion, vilket är nödvändigt i akuta lägen. I Sverige saluförs dock inte länge tiaminpreparat för injektion. Tidigare användes injektionerna Betabion och Neurobion, men de är avregistrerade sedan 2011 respektive 2020.

Tiaminläkemedel som injektioner via licens

Beroendevården har ändå kunnat använda sig av injektioner eftersom den har möjlighet att ordna så kallade licenspreparat. Det är alltså läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige, men som kan få säljas via licens efter en ansökan.

–  Inom beroendevården har vi varit mer frikostiga med att ge injektioner till patienter som har behövt tiamin, när tabletterna har varit restnoterande, säger Joar Guterstam.

För vårdinrättningar som till exempel vårdcentraler, där tiamin ordineras mer sällan, är det dock svårare att ordna med licenspreparat.

– Vi har haft injektioner hela tiden på vår klinik, men många andra ställen har inte haft det. Sannolikt har det lett till att vissa patienter som behövt denna behandling inte har fått den.

Läkemedelsföretag har uttryckt intresse

Joar Guterstam menar att det fortfarande finns många förbättringsområden när det gäller tillgång på tiaminläkemedel.

– För det första skulle det behövas en bättre tablett. Den som finns nu är inte optimal. Sen önskar jag också att det fanns en ordinarie försäljning av injektioner så att man inte behöver använda sig av licenspreparat.

Något positivt som har skett under det gångna året är att två läkemedelsföretag har uttryckt intresse för att lansera tiamin för injektion, berättar Joar Guterstam.

–  Det är delvis inspirerat av att Läkemedelsvärlden uppmärksammade problemet tror jag. Förhoppningsvis kan det bli verklighet så småningom. Det vore ju mycket lättare för oss i vården om det kom ut en ordinarie produkt som gick att ordinera och beställa inom våra vanliga system.