Kan ketamin hjälpa mot fler psykiska sjukdomar?

Kan ketamin hjälpa mot fler psykiska sjukdomar?

Forskning tyder på att narkosmedlet ketamin kan ha effekt även mot andra psykiska besvär än depression.

18 jan 2022, kl 11:37
0

Annons

Behandling med narkosmedlet ketamin har en snabbt insättande effekt mot depressiva symtom och självmordstankar. Detta är väl bevisat, enligt en ny forskningsöversikt. Översikten visar också att studier tyder på att ketamin kan motverka symtomen även vid andra psykiska sjukdomar. Några exempel är ångestsjukdomar, posttraumatisk stress och beroendesjukdomar.

Narkos med ketamin har använts främst till djur

Arbetet med den systematiska forskningsöversikten leddes av forskare vid brittiska University of Exeter. Sammanlagt ingår resultat från 83 publicerade ketaminstudier i analysen som har publicerats i the British Journal of Psychiatry Open. Av de ingående studierna var 33 systematiska översikter, 29 randomiserade kontrollerade studier och 21 observationsstudier.

Läkemedlet ketamin utvecklades som smärtlindrare och bedövningsmedel i början av 1960-talet. Det har framför allt använts som narkosmedel inom veterinärvården. På 1970-talet började substansens snabba antidepressiva verkan uppmärksammas och sedan 1990-talet är detta ett område som många forskare och läkemedelsutvecklare intresserar sig för. Även i Sverige pågår, som Läkemedelsvärlden rapporterat, ketaminforskning som bland annat kartlägger substansens antidepressiva verkningsmekanismer.

Ketaminvarianten esketamin i form av nässpray blev 2019 godkänd som läkemedel för personer med svår depression som inte blir hjälpta av äldre antidepressiva läkemedel.

Starkaste bevisen gäller depression

Samtidigt finns ett växande intresse bland forskare och läkare för ketamin som behandling mot även andra former av psykisk ohälsa. Författarna av den aktuella forskningsöversikten ville därför kartlägga och analysera det aktuella forskningsläget när det gäller psykiatrisk ketaminbehandling i stort.

Det starkaste vetenskapliga bevisläget fann de som väntat när det gäller ketamins effekter mot depression, både vanlig allvarlig depression och den depressiva fasen vid bipolär sjukdom. Symtomen minskar, enligt forskningsöversikten, inom en till fyra timmar efter en enstaka behandling. Effekten kvarstår i upp till två veckor. Det finns också bra bevis för att ketamin har en liknande effekt mot självmordstankar.

Viss forskning tyder också på att upprepade behandlingar förlänger effekten, men här behövs fler och bättre studier enligt översiktens författare.

De vanligaste biverkningarna av ketamin är enligt forskningsöversikten höjt blodtryck, störd verklighetsuppfattning och vanföreställningar. Samtliga dessa var kortvariga.

Hittade effekt även vid andra diagnoser

Hur är det då med andra psykiatriska diagnoser – kan ketaminbehandling hjälpa där också? När det gäller den frågan är forskningsunderlaget än så länge inte lika omfattande, konstaterar översiktens författare. Men det sammanvägda resultatet av de studier som hittills gjorts får dem ändå att luta åt att ketamin skulle kunna vara en effektiv behandling även mot bland andra ångestsjukdomar, posttraumatisk stress och tvångssyndrom.

Också vid beroendesjukdom kan ketamin enligt några studier ha en positiv verkan genom att minska sug, konsumtion och abstinensbesvär. Intressant var, enligt författarna, också att ketaminbehandling inte ledde till ketaminberoende när läkemedlet användes mot beroendeproblem.

Efterlyser fler och bättre studier

– Vi ser att ketamin kan ha lovande fördelar vid tillstånd som är erkänt svåra att behandla. Nu behöver vi större och bättre designade studier för att utvärdera dessa fördelar, sa en av författarna, seniorprofessor Celia Morgan, University of Exeter, i ett uttalande i samband med publiceringen av översikten.

Ett generellt problem med ketaminstudier är att substansens snabba påverkan på det psykiska tillståndet är så tydlig för den som behandlas. Det gör det svårt att genomföra placebokontrollerade blindade studier där deltagarna inte ska veta om de får aktiv behandling eller placebo. Ett sätt att lösa detta kan vara att inte ge kontrollgruppen placebo utan en annan substans som också har psykiatrisk effekt.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng